Tlačové správy

FACT modernizuje vzdelávanie na košickom Gymnáziu Alejová 1

Gymnázium na Alejovej ulici  v Košiciach v tomto školskom roku rozbieha  svoj ďalší medzinárodný vzdelávací projekt Forensics and Creative Theatre (FACT).

Ide o projekt v rámci programu ERASMUS, ktorý schválil Európsky parlament na roky 2014 – 2020. Na jeho realizáciu vyčlenil z európskych fondov 14,7 miliardy EUR, čo je až 40 -percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim objemom výdavkov. Spája sa v ňom sedem doteraz existujúcich programov do jedného, s cieľom zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí a modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou.

„Projekt FACT, ktorého sme súčasťou, rieši forenzné debaty, tvorivú dramatiku a patrí do kľúčovej akcie KA2 – Strategické partnerstvá. Bol schválený koncom septembra 2014  s vynikajúcim hodnotením 95,5 bodov z celkového počtu 100. Od  tohtoročného septembra až do júla 2017 budeme spolupracovať so šiestimi strednými školami z Bulharska, Turecka, Grécka, Rumunska, Talianska a Španielska,“ informovala koordinátorka projektu  Mgr. Alena Bačišinová.

Konkrétne pôjde o tieto stredné školy: Bulharsko – Gimnazia za chujdi ezitsi Ekzarh Yossif I v meste Lovech, Turecko – Fatih Anadolu Lisei – Manisa, Grécko – Secondary School of Trikery- Trikeri, Rumunsko – Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu“ – Dumbraveni, Španielsko  IES Los Cabezuelos,  Arcos de la Frontera a Taliansko – Instituto Istruzione Superiore G. Malafarina – Soverato.

Hlavnou obsahovou náplňou medzinárodnej spolupráce budú forenzné debaty a tvorivá dramatika aplikované  na hodinách anglického jazyka a konverzácií  s cieľom efektívnejšie pripraviť študentov na ústnu maturitu z cudzieho jazyka. Ďalšou úlohou je prezentácia nášho mesta a regiónu v zahraničí, leadership – práca pre komunitu, ale aj spomienka na obete holokaustu a  využívanie IKT.

V septembri sa s prvým projektovým produktom a to scénkou v angličtine predstavili študenti septimy (na foto) pri oslavách Dňa európskych jazykov pod záštitou Európskej komisie v centre Košíc.

Gymnázium v rámci projektu ponúka partnerom aj skúsenosti z predchádzajúcich medzinárodných projektov Borderline 2005 – 2007 (Comenius Socrates ) a projektu Dreams and Teams (do roku 2011 pod záštitou Britskej rady), ktorý funguje na škole už jedenásty rok. „Hlavným cieľom projektu je internacionalizácia vzdelávania na našej škole a výmena skúseností,“ uviedol PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy.

Počas trvania projektu sa skupiny najaktívnejších študentov zúčastnia postupne projektových stretnutí s účastníkmi zo všetkých partnerských škôl a ostatní budú mať možnosť využívať eTwinning. – európsku platformu pre elektronickú spoluprácu škôl. Prvé projektové stretnutie bude už v novembri tohto roku s koordinátormi všetkých škôl a zástupcami ich vedenia v talianskom meste Soverato. „Na našej škole privítame v máji 2015 vyše štyridsať hostí z partnerských škôl, počas osláv Dňa mesta Košice,“ doplnil riaditeľ.

(AB)

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore