Tlačové správy

Vyhlásenie SLÚŠ k platbám po ordinačných hodinách

Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) s rozhorčením protestuje proti zámeru prezidenta Asociácie súkromných lekárov (ASL) a predsedu Zdravity MUDr. Ladislava Pásztora, ktorý  prezentoval v médiách,  rokovať s Ministerstvom zdravotníctva SR  o priamych platbách v ambulanciách za  zdravotné výkony po ordinačných hodinách.

Tak, ako je poistenec zdravotnej poisťovne poistený 24 hodín denne, každý deň v roku, tak má aj lekár ambulancie zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou 24 hodín denne, každý deň v roku. Preto všetky riadne vykonané a vykázané zdravotné výkony, nezávisle na čase, kedy boli vykonané,  sú zdravotné poisťovne povinné preplatiť z verejného zdravotného poistenia a snahy o donútenie pacienta k priamej úhrade výkonu mimo ordinačných hodín pokladáme za protiprávne. Jediná platba pacienta, prípustná podľa zákona v tejto súvislosti, je paušálna úhrada za stratu času mimo ordinačných hodín v súlade s platným cenníkom konkrétneho zdravotníckeho zariadenia.

Za týmito vyhláseniami  L. Pásztora vidíme snahu o nahrávanie zisku zdravotným poisťovniam na úkor  nákladov na zdravotnú starostlivosť pre pacienta, čo je v priamom rozpore so záujmami pacientov, aj ambulantných lekárov. Vyzývame všetkých špecialistov, združených v Zdravite, aj v ASL, aby tento zámer L. Pásztora odmietli. Vyzývame MZ SR, aby nepristúpilo k týmto rokovaniam, ktoré by poškodili jeho morálny aj odborný kredit pred občanmi.

MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore