Tlačové správy

Medzinárodná konferencia aj informačný deň

Oslavy 70. výročia vzniku Štátneho divadla Košice

 Súčasťou osláv 70. výročia vzniku Štátneho divadla Košice bude v piatok 18. novembra 2015 aj medzinárodná vedecká konferencia „Divadlo v kontexte 70. rokov od ukončenia 2. svetovej vojny“ a Informačný deň, ktoré sú sprievodnými podujatiami projektu “Obnova NKP – historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí”, ktorý je financovaný z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Počas konferencie odznie v salóniku historickej budovy divadla trinásť príspevkov od slovenských, maďarských a poľských nielen divadelných odborníkov. Budú sa zaoberať históriou Štátneho divadla Košice a jeho jednotlivých súborov, ale aj spoločensko-politickými okolnosťami vzniku divadla, vývoju divadelníctva, ktorý vzniku Štátneho divadla predchádzal či architektonickou históriou košickej divadelnej budovy.

Na hlavný deň osláv, piatok 18. septembra 2015, pripravuje divadlo aj Informačný deň, počas ktorého bude pre verejnosť otvorená Historická budova ŠD. Okrem prehliadok budovy dostanú návštevníci aj informácie o projekte obnovy a ďalších aktivitách divadla v sezóne 2015/2016, v ktorej si divadlo pripomína 70. Výročie svojho vzniku.

Svjatoslav Dohovič, tlačový tajomník ŠD Košice
PROGRAM KONFERENCIE:

I. blok od 9:00 do 10:00

 • 70 letokruhov na divadelnom pni (Mgr. Tibor Ferko, teatrológ)
 • Režiséri v súradnici inscenácií operného súboru v Štátnom divadle Košice (PhDr. Mgr. Dita Marenčinová, muzikológ)
 • Evolúcia bez revolúcie – stopy tanečného umenia, okamihy zo života ŠD Košice (doc. Marilena Halászová, tanečný pedagóg a choreograf)
 • Dirigenti a ich vplyv na umeleckú tvár operného súboru v Košiciach (PhDr. Lýdia Urbančíková, muzikológ)

II. blok od 10:30 do 11:30

 • Janko Borodáč – zakladateľ alebo exulant? (Mgr. Peter Himič, PhD., Štátne divadlo Košice)
 • Ján Borodáč v Košiciach – vyhnanstvo či vykúpenie (Mgr. art. Karol Mišovic, PhD., Divadelný ústav)
 • Čriepky zo života a kultúry povojnových Košíc (1945 – 1946) (Prof. PaeDr. Štefan Šutaj, DrSc., Mgr. Lucia Heldáková, Spoločenskovedný ústav SAV)
 • Spoločensko-politický život v povojnových Košiciach (Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD., Východoslovenské múzeum Košice)

III. blok od 13:00 do 13:30

 • Berzeviczy Vincze (Mgr. Pavol Hrehorčák, Bábkové divadlo v Košiciach)
 • Poznámky k portrétu Ödöna Faragóa (Mgr. Veronika Szeghy-Gayer, Maďarská akadémia vied)

IV. blok od 14:00 do 14:45

 • Týždenník (Kassai) Szinházi Ujság – Kronika divadelného umeleckého diania v Košiciach v rokoch 1911 – 1923 (Mgr. Eleonóra Blašková, Štátna vedecká knižnica v Košiciach)
 • Architektonická história košického divadla v štýlovom kontexte divadelných budov v druhej polovici 19. storočia (Mgr. Zuzana Labudová, PhD., Krajský pamiatkový úrad Košice)
 • „Moje umelecké dobrodružstvo v Košiciach“ (Henryk Rozen, režisér)

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore