Tlačové správy

Riešenia pre Luník IX a Mašličkovo

V rámci projektu Budujeme nádej – Luník IX sa na trojdňovom workshope (od 23.- 25. novembra 2016) v Košickej Belej stretli odborní pracovníci Mesta Košice, Mestskej časti Luník IX, pracovníci mestských organizácií, verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb obyvateľom Luníka IX a Mašličkova, ako aj tí, ktorých sa daná oblasť týka a majú záujem sa angažovať.

Počas troch dní sa účastníci projektu navzájom informovali, vymieňali si skúsenosti a spoločne analyzovali, navrhovali a vytvárali odporúčania a aktivity pre aktualizáciu Koncepcie komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX.

Snahou účastníkov workshopu bolo vytvoriť funkčný a udržateľný model prestupného bývania pre obyvateľov Luníka IX, nájsť riešenie bytovej núdze obyvateľov Luníka IX a Mašličkova, zlepšiť kvalitu vzdelávania modelom „od kolísky po kariéru“ a vytvárať príležitosti na zamestnávanie.

Svoju prácu postavili na doplnení a aktualizácii súčasne platnej Koncepcie komplexného riešenia situácie na Luníku IX, ktorú pripravilo Mesto Košice v októbri 2015. Za jej prepojenie na model svojpomocných rekonštrukcií bytov a svojpomocnej výstavby domov prostredníctvom neziskových mikropôžičiek, získalo ETP Slovensko v roku 2014 Zlatú cenu pre občiansku spoločnosť od Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Aktualizovaná Koncepcia a podrobný plán realizácie projektu budú zverejnené začiatkom roka 2017.

67 ľudí z Mašličkova sa už chopilo šance

Dôkazom, že dôsledná práca s marginalizovanými skupinami prináša výsledky, je zbúranie prvých chatrčí v Mašličkove. 67 ľudí zo siedmich chatrčí sa chopilo šance na nový začiatok. Ide o rodiny, ktorým mesto v septembri  pridelilo na Luníku IX zdevastované byty s tým, že do dvoch mesiacov ich musia opraviť. Nebezpečné chatrče si sami zbúrali a do svojpomocne opravených bytov sa už nasťahovali.  

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore