Tlačové správy

Osobné autá zatiaľ prejdú po moste cez Ružín

Most č. 547020 cez vodnú nádrž Ružín na ceste II/547 medzi Košickou Belou a Veľkým Folkmárom bude v nasledujúcich dňoch otvorený v obmedzenom režime pre osobné motorové vozidlá do 3,5 tony. Prevádzka bude v jednom pruhu riadená semaforom, po moste bude môcť prechádzať vždy len jedno auto, aby bolo jeho zaťaženie minimálne. Správca cesty zabezpečí aj nepretržitú službu, pretože napriek zákazu aj cez víkend po moste prechádzali nákladné vozidlá.

Úplná uzávierka sa začne, keď budú dobudované obchádzkové trasy, pripravený projekt rekonštrukcie a vybraný jej zhotoviteľ. Košický samosprávny kraj ako vlastník mosta a cesty o tom rozhodol po konzultácii so statikom a na základe rokovaní so starostami dotknutých obcí.

Prednosta Okresného úradu Košice Jozef Lazár vyhlásil v pondelok 12. decembra 2016 od 12:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Košického kraja. „Na základe výsledkov diagnostiky mosta Správa ciest KSK v záujme bezpečnosti cestnej premávky, ochrany život a zdravia cestujúcej verejnosti, prijala opatrenia, ktoré viedli k úplnej uzávierke uvedeného mosta. V dôsledku toho nastala kritická situácia pre obyvateľov obcí okresov Gelnica a Spišská Nová Ves, ktoré stratili priame spojenie s mestom Košice. Náhradné obchádzkové trasy vyvolali u obyvateľstva dotknutých obcí a regiónov veľkú nespokojnosť, nakoľko im sťažujú dochádzku do zamestnania, do škôl a značne zvyšujú životné finančné náklady. Urýchlené riešenie tohto núdzového stavu si vyžiadalo vykonať uvedené opatrenia, preto prednosta OÚ Košice rozhodol a vyhlásil mimoriadnu situáciu v Košickom kraji,“ píše sa v zdôvodnení vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Situácia na moste cez Ružín sa dramaticky zhoršila pred troma týždňami. Na základe toho musel správca cesty začať okamžite riešiť situáciu. Predseda KSK informoval Bezpečnostnú radu kraja Košice, čo následne viedlo k vyhláseniu mimoriadnej situácie. Vzniknutý stav bude krajská samospráva v spolupráci so Správou ciest KSK a starostami dotknutých obcí riešiť denne podľa potreby.

V utorok 13. decembra 2016 začnú pracovníci Správy ciest KSK s rekonštrukciou vozovky medzi Ruskými Pekľanmi a Obišovcami, ktorá je súčasťou obchádzkovej trasy pre osobné vozidlá. Začne sa aj prácami na účelovej lesnej komunikácii medzi Opátkou a Zlatníkom pri Košickej Belej, ktorá bude zabezpečovať nevyhnutné spojenie pre obyvateľov obce Opátka. Krajská samospráva kúpi vozidlo schopné prevážať obyvateľov obce Opátka aj v sťažených podmienkach po účelovej komunikácii, aby bola po úplne uzávierke zabezpečená školská dochádzka žiakov, ktorí navštevujú základnú školu v Košickej Belej i dochádzka občanov do zamestnania. Na účelovej komunikácii zabezpečí aj primeranú údržbu.

Primerane všetkým krokom pri riešení mimoriadnej situácie bude zabezpečená verejná autobusová i vlaková doprava tak, aby sa obyvatelia dotknutých miest a obcí dostali do školy a do práce prioritne s využitím verejnej dopravy.

 „Je zarážajúce, že napriek tomu, že na moste sú dopravné značky obmedzujúce povolenú hmotnosť vozidiel, verejnosť vie o vzniknutom stave a zdvihla sa aj vlna kritiky na prijaté opatrenia, po moste v uplynulých dňoch prechádzali nákladné vozidlá. Ich vodiči vážne ohrozujú bezpečnosť i majetok. Aj to je dôvod, prečo správca cesty zavádza 24-hodinovú službu a bude prísne kontrolovať prejazd vozidiel. Vyzývame vodičov k disciplinovanosti a ústretovosti, pretože ďalšie zaťaženie mosta spôsobí jeho okamžité uzavretie. Správa ciest bude most nepretržite monitorovať a v prípade zhoršenia parametrov nariadi úplnú uzávierku. Nikoho z nás tento stav neteší, ale musíme ho riešiť. Je smutné, že z takejto situácie chcú niektorí poslanci KSK vytĺcť politický kapitál,“ povedal riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja Ondrej Bernát.

Premostenie priehrady pontónovým mostom nie je reálne, pretože ide o viac ako sto metrov dlhú vzdialenosť na nestabilnej hladine priehrady, navyše v zimnom období, ktoré hrozí ľadom a námrazami. Košický samosprávny kraj požiadal o stanovisko k použitiu pontónového mosta Ozbrojené sily SR.

Zuzana Bobriková

hovorkyňa predsedu

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

+ 421 55 7268 128

+ 421 918 766 001

zuzana.bobrikova@vucke.sk
www.vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore