Tlačové správy

Benátska komisia sa oboznámila s nálezom ÚS SR vo veci týkajúcej sa sťažnosti nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov

Na 113. plenárnom zasadnutí Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátskej komisie) 8. – 9. decembra 2017 v Benátkach sa členovia Benátskej komisie oboznámili s výrokmi rozhodnutia I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 575/2016 zo 6. decembra 2017 vo veci týkajúcej sa sťažnosti nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov.

Riaditeľ divízie ústavnej spravodlivosti zo sekretariátu Benátskej komisie a riadny člen Benátskej komisie Schnutz Rudolf Dürr skonštatoval, že: „základné právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám piatich kandidátov na post sudcov ústavného súdu bolo porušené a prvý senát prikázal prezidentovi vymenovať troch sudcov z dostatočného počtu kandidátov na tieto uvoľnené miesta. Uvidíme teda, či sa prezident týmto odporúčaním bude riadiť“.

Schnutz Dürr ďalej uviedol: „Jedným z hlavných odporúčaní Benátskej komisie je najmä v dlhodobom horizonte zaviesť kvalifikovanú väčšinu, aby sa tak zaistila väčšia zhoda pri výbere sudcov, ďalej aby sa zástupca prezidenta aktívne podieľal už na preverovaní kandidátov na sudcov v parlamente, aby tak prezident mohol vyjadriť svoje výhrady ešte pred voľbou sudcov.“

Benátska komisia vo svojom marcovom stanovisku okrem iného uviedla: „Ústavný súd by mal vyhlásiť svoje rozhodnutie až vtedy, keď už je k dispozícii písomné vyhotovenie.“ (stanovisko CDL-AD(2017)001 bod č. 77, 4. veta). Sudcovia I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky v zmysle tohto bodu stanoviska Benátskej komisie nález vo veci sp. zn. I. ÚS 575/2016 týkajúcej sa sťažnosti nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov vyhlásili, doručili a zverejnili 6. decembra 2017.
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore