Tlačové správy

Skupina Handtmann buduje nový výrobný závod v Kechneci

Spoločnosť Handtmann udomácnená na juhovýchode Nemecka v Biberachu stavia v Kechneci, východné Slovensko, nový výrobný závod na odlievanie ľahkých kovov s následným mechanickým obrábaním.
Handtmann bol založený v roku 1873 a nachádza sa nepretržite v rukách rodiny. Od roku 1946 rodinný podnik neustále rástol a dnes je medzinárodnou firemnou skupinou s diverzifikovanými aktivitami, najmä v oblasti odlievania ľahkých kovov, výroby strojov a zariadení pre potravinársky priemysel a taktiež špeciálnych plastov.
V oblasti podnikania odlievania ľahkých kovov patrí podnik k vedúcim nezávislým zlievarňam v Európe aj celosvetovo. Je prevádzkovaných viacero závodov v Nemecku, v Číne a od roku 2009 v Košiciach na východnom Slovensku. V Košiciach je momentálne zamestnaných okolo 200 zamestnancov.
23.augusta 2019 sa uskutoční položenie základného kameňa pre druhý závod navýchodnom Slovensku v Kechneci. Závod bude postavený v tamojšom priemyselnom parku na pozemku s rozlohou 100.000 m2. V prvej fáze výstavby vznikne hala s dĺžkou 210 metrov a 80 m šírkou, čiže s plochou okolo 18 000 m2. Jej súčasťou budú tri sekcie. V sekcii na odlievanie sa bude nachádzať šesť strojov na tlakové odlievanie s uzatváracou silou 3 200 ton. V druhej sekcii budú umiestnené stroje na mechanické opracovanie odliatkov. V poslednej sekcii budú k dispozícii plochy na logistické účely a podporu, ako napríklad testovanie kvality, údržba, dodávanie médií a energie. Ďalej sú naplánované kancelárske priestory a sociálne zariadenia, jedáleň, oddychové miestnosti a šatne. V prvej fáze výstavby nájde v Kechneci do roku 2023 pracovné uplatnenie približne 160 kvalifikovaných pracovníkov. Závod bude postavený na základe moderných externých a interných poznatkoch a okrem iného bude realizovaný ako prvý výrobný závod bez odpadovej priemyselnej vody.
Lokalita a plánovanie závodu ponúkajú možnosť strojnásobiť kapacitu prvej časti.
Prvý závod na Slovensku, vzdialený iba okolo 25 km v Košiciach, bude ponechaný naďalej v prevádzke. Team špecialistov z Nemecka intenzívne pracuje s pracovníkmi z Košíc na plánovaní a uvedení nového závodu do prevádzky. Týmto vznikne vynikajúca báza na rozvoj okolia. Rozvinutý priemyselný park v Kechneci a lokálna infraštruktúra obce Kechnec na to dávajú veľmi dobré predpoklady.
Novostavbu umožnila veľká zákazka jedného medzinárodného dodávateľa automobilových dielov. Až 800.000 spojkových telies ročne bude Handtmann v budúcnosti odlievať  a obrábať v Kechneci pre novú generáciu vozidiel s predným pohonom renomovaného výrobcu áut.
Približne rok po slávnostnom spustení výstavby má byť hala pripravená tak, aby bolo možné začať s montážou zariadení. Prvé odlievanie v novej prevádzke má takisto prebehnúť už v roku 2020, aby mal zákazník dostatočne včas k dispozícii príslušné skúšobné diely. V roku 2021 sa počíta so spustením riadnej výroby.
Pozitívne skúsenosti s výstavbou a prevádzkou v prvom Handtmann závode na Slovensku
(Košice), ako aj so spoluprácou a podporou lokálnych a nadriadených úradov, taktiež s angažovanosťou a motiváciou pracovníkov a vedúcich pracovníkov v tamojšom závode viedli k tomu, že nový závod s investičným objemom 90 miliónov EUR môže byť teraz realizovaný v Kechneci.
Sme presvedčený, že podpora všetkých zúčastnených úradov a pracovníkov aj pri tomto projekte povedie k pozitívnemu vývoju novej lokality.
Slávnostné položenie základného kameňa sa udeje za prítomnosti podpredsedu vlády pre informatiku a investície, nemeckého veľvyslanca, starostu obce Kechnec, ako aj zástupcu rodiny Handtmann spolu so zástupcami zákazníkov, dodávateľov a vedúcich pracovníkov Handtmann.

Kontaktná osoba pre médiá:

Alexander Iván, konateľ HSK a HFK

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore