Aktuality

Stanovisko Slovenského syndikátu novinárov k nepravdivej informácii týkajúcej sa schválenej novely Tlačového zákona

Slovenský syndikát novinárov sa ohradzuje voči nepravdivej informácii týkajúcej sa schválenej novely Tlačového zákona, ktorú priniesol Rozhlas a televízia Slovenska dňa 17. septembra 2019. Táto spočívala v informovaní verejnosti o tom, že „Slovenský syndikát predmetnú novelu podporil“.

Slovenský syndikát novinárov bol od 18. júla 2018 pevnou súčasťou legislatívneho procesu, ktorý mal za úlohu komplexnú prestavbu Tlačového zákona. Niekoľkomesačná aktivita relevantných subjektov však bola žiaľ dvojicou poslancov Národnej rady SR zhodená zo stola. Slovenský syndikát novinárov so schválenou novelou Tlačového zákona (dňa 17. septembra 2019) nesúhlasí a od začiatku proti tejto snahe vystupoval. Zároveň bol 21. marca 2019 za účasti predstaviteľov tak Slovenského syndikátu novinárov ako aj Asociácie vydavateľov tlače, Tlačovo-digitálnej rady a predkladateľa predmetnej novely tento postoj zopakovaný a Slovenský syndikát novinárov zodpovedné osoby vyzval, aby sa touto snahou ďalej nezaoberali a vrátili sa k práci na novelizácii Tlačového zákona, ktorá by ho skutočne posunula do 21. storočia.

Takéto nepodložené vyjadrenie vo verejno-právnom médiu zároveň považujeme za poškodzujúce povesť Slovenského syndikátu novinárov a hlbokú neprofesionalitu zo strany zodpovedných osôb. Veríme, že v budúcnosti základné princípy práce našej organizácie spočívajúce v ochrane slobody prejavu nebudú nikým spochybňované a využívané v politickom boji.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore