Tlačové správy

Dvojnásobná americká astronautka Mary Ellen Weber v Košiciach

Letectvo a kozmonautika neodmysliteľne patria ku koloritu Košíc od roku 1959, kedy vzniklo Letecké učilište na Rampovej ulici, ktoré odštartovalo dlhoročnú tradíciu vzdelávania a prípravy personálu pre potreby letectva nielen na domácom trhu. Šesť dekád vývoja bolo spojených aj so zmenou názvu inštitúcie, avšak jej základné poslanie ostalo pevne vryté do poslania jej nasledovníčok. Súčasnou inštitúciou nesúcou dlhoročnú tradíciu leteckého vzdelávania je Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ktorá od roku 2005 začala ponúkať profesionálne vzdelávanie nielen pre vojenský personál, ale aj pre študentov hľadajúcich odbornú prípravu pre potreby civilného letectva. Šesťdesiat rokov leteckého vzdelávania v Košiciach prinieslo niekoľko významných osobností, medzi ktoré patrí aj prvý európsky kozmonaut Vladimír Remek a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, ktorí patria medzi ikony vesmírneho bádania v histórií Československa. Tak významní absolventi sú nevyvrátiteľným faktom odzrkadľujúcim profesionalitu, odbornosť a potenciál vzdelávania v leteckých a vesmírnych vedách v Košiciach. Stavajúc na tak silných základoch Letecká fakulta minulého roku otvorila nový študijný program „Letecká a kozmická technika“ v bakalárskom stupni štúdia a tohto roku spustila študijný program „Letecké a kozmické inžinierstvo“ pre študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia. Počas štúdia majú študenti možnosť podieľať sa na semestrálnych projektoch pod vedením skúsených odborníkov, ktorí sa podieľali aj na prvom slovenskom satelite skCUBE. Snahou každej vzdelávacej inštitúcie je nielen pripraviť odborníkov, ale aj zapáliť iskru, ktorá ich bude inšpirovať počas ich kariéry. Letecká fakulta TU v Košiciach preto organizuje pozvané prednášky odborníkov, úspešných absolventov a významných osobností, ktorí motivujú mladých ľudí, študentov svojimi príbehmi a napomáhajú tak vidieť možnosti ich rozvoja počas štúdia a kariéry z inej perspektívy.

Tento akademický rok zahájime prednáškou dvojnásobnej americkej astronautky Mary Ellen Weber na tému “To Boldly Go: The Experience and Future of Space Exploration”. Dr. Weber porozpráva o jej ceste astronautky, o budúcnosti cestovania vo vesmíre, čo vyžaduje cesta na Mars a samotný pobyt na jeho povrchu.

Srdečne pozývame všetkých vesmírnych nadšencov na pôdu Leteckej fakulty TU v Košiciach. Uvidíme sa 01.10.2019 o 09:00 v Aule 01 (budova Katedry letovej prípravy) – poznávací znak je vrtuľa na budove.      

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore