Tlačové správy

Slovenský ornament majstra Kostelníčka v knižnici Jána Bocatia

Slovenský ornament majstra Kostelníčka sa zaskvie na výstave v centrálnej požičovni Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hviezdoslavovej 5. Knižnica ju pripravila v spolupráci so Súkromným etnografickým múzeum HUMNO a Záujmovým odborom regionalistiky Matice slovenskej. Výstavu otvoria v stredu 22. januára 2020.

Ornamentálna tvorba je typickým prejavom ľudovej kultúry, no vďaka umelcovi, maliarovi Štefanovi Leonardovi Kostelníčkovi, bol slovenský ornament povýšený na umenie. Majster Kostelníček  bol zberateľ, zakladateľ a propagátor slovenskej ornamentiky. Narodil sa 14. februára 1900 v Spišskej Starej Vsi v chudobnej roľníckej rodine ako najmladšie, siedme dieťa. Na výtvarné štúdiá nastúpil v prvej grafickej a kresliarskej škole na Slovensku u Eugena Króna v Košiciach. Po ročnom štúdiu si v Košiciach otvoril ateliér, ktorý bol zameraný na slovenský ornament. Ornament zbieral a študoval nielen na Slovensku, ale aj na Morave a Podkarpatskej Rusi. V Bratislave mal veľký ateliér aj s výstavnými priestormi. Bol mimoriadne nadaným a zručným kresliarom. Okrem ornamentov sa venoval aj kresbe, portrétovej a figurálnej tvorbe. Zomrel náhle,  počas návštevy Košíc, v roku 1949.

Výstava v knižnici Jána Bocatia predstaví autorské ornamenty majstra Kostelníčka na veľkoplošných tabuliach.  Diela dokumentujú bohaté možnosti využitia motívu slovenského ornamentu.

Výstava, ktorej zostavovateľkou a kurátorkou je Gabriela Čiasnohová – Barlová, potrvá do 9. marca 2020.

Kontaktná osoba:

PhDr. Soňa Kostrábová

Manažérka kultúrnych a vzdelávacích podujatí

kostrabova@vkjb.sk, tel.: 62 232 17

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore