Tlačové správy

TUKE súčasťou siete európskych univerzít

Európska komisia zverejnila výsledky druhej výzvy iniciatívy Európske univerzity v rámci programu Erasmus+. Vybraných bolo 24 nových projektov, ktoré tvoria nadnárodné aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej EÚ. Medzi schválenými projektmi je aj aliancia ULYSSEUS („An open to the world, persons-centered and entrepreneurial European University for the citizenship of the future“), ktorej členom je Technická univerzita v Košiciach ako jediná technicky orientovaná univerzita zo Slovenska.

Druhá výzva bola zverejnená 7. novembra 2020 s termínom podávania žiadostí do 26. februára 2020. Výška celkovej podpory je 120 miliónov EUR, čo predstavuje 5 miliónov EUR na alianciu po dobu troch rokov. Iniciatíva Európskych univerzít bude plne reflektovaná pripravovaným programom Erasmus 2021-2027.

Reakcia rektora TUKE prof. Stanislava Kmeťa:

„Úspech aliancie Ulysseus, ktorej súčasťou je aj naša univerzita nás nesmierne potešil. Zároveň to TUKE zaväzuje plnohodnotne využiť tento nový potenciál a možnosti, ktoré sa týmto rozhodnutím otvárajú. Našim cieľom je vychovávať novú generáciu Európanov, kreatívnych mladých ľudí, ktorí dokážu efektívne spolupracovať napriek rôznorodosti nielen jazykov, ale aj kultúr a národnej histórie. Práve títo ľudia budú tvoriť našu budúcnosť, prepájať rôzne vedné oblasti a riešiť dôležité spoločenské výzvy.“

Aliancia Ulysseus má šesť členov: Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Cote d’Azur (Francúzsko), Manažérske centrum Innsbruck (Rakúsko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko).

Aliancia anticipuje plne angažované spoločenstvo, kde sa budú s príslušnými pridruženými partnermi schádzať pri spoluvytváraní spoločných interdisciplinárnych, flexibilných výučbových a podnikateľských aktivít. Rovnako tak prepájať vedu a výskum s premenou predstáv na realitu. Súčasťou snaženia je navrhovanie a vytváranie spoločného kempusu pre pracovné skúsenosti. Začlenená mobilita umožnia študentom voľný presun z jednej univerzity na druhú s automatickým uznávaním kreditov, získanie skúseností zo stáží, a búranie bariér prostredníctvom programov sociálneho začlenenia a aktívnej účasti občanov.

O iniciatíve “Európske univerzity“

Európske univerzity sú ambiciózne transnárodné aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré vytvárajú dlhodobú strategickú spoluprácu. Cieľom je taktiež propagovať európske hodnoty, identitu a významne zlepšovať kvalitu a konkurencieschopnosť Európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Značka EUA (European University Alliance) alebo Európska univerzita je označenie, ktoré bude naprieč Európskym vzdelávacím priestorom v budúcnosti výrazne rezonovať. Cieľom je spájanie, ktoré by v tomto prípade malo znamenať zdôraznenie Európskej hodnoty, spoločnú silu, ktorú generuje diverzita, multijazyčnosť a rozdielna história. Tieto pojmy budú prepojené prostredníctvom vzdelávania a vytvorením európskej symbiózy študent-akadémia-učiteľ so zachovaním identity každej členskej univerzity.

Kontaktná osoba:

doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.,

prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu TUKE, radovan.hudak@tuke.sk,  +421 905 820 734

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore