Košice

Prehľad podujatí 37. týždeň – 04.09.2020

ŠTVRTOK           Združenie Informač. a poraden. centier mladých v SR (ZIPCeM)

10. septembra      Výmenník Štítová, Štítová 3, Košice

10:00                              Téma TB:

Spustenie celonárodnej kampane #TazkyDen, zameranej na podporu duševného zdravia najmä u mladých a dospievajúcich ľudí

Hostia TB:

  •                         Lucia Macaláková – koordinátorka aktivít ZIPCeM
  •                         zástupca Linky dôvery

Kontakt pre médiá:

Lucia Jakubíková, 0905 565 837, lucka.jakubikova@gmail.com

___________________________

INÉ

HRÁME  KOMORNE

Štátna filharmónia Košice 3. septembra 2020 spustila cyklus koncertov Hráme komorne. Najbližšie podujatie DEBUSSY – BARTÓK – MOZART – PUNTO zaznie 10. septembra 2020. Komorné koncerty budú prebiehať do 15. októbra raz týždenne.

TS_ŠfK_Filharmonici vystupujú z komfortnej zóny

_______________________

OZNAMY  RO  SSN

VYHODNOTENIE  NOVINÁRSKEJ   SÚŤAŽE

RO SSN Košice a Literárny fond Bratislava Vás pozývajú na vyhodnotenie 25. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2019, ktoré sa uskutoční v pondelok 14. septembra 2020 o 14:00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach. Ste srdečne vítaní všetci!

– – – – – – – – – – – – – – – –  –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2020

Členskú známku na rok 2020 (dlžníci ešte aj za rok 2019) môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 od 8:30 do 14:30 hod. alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

__________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore