Aktuality

Spomienka na plukovníka v. v. Tomáša Šveca

V pondelok 10. januára sme sa v Trenčíne navždy rozlúčili s členom trenčianskej regionálnej organizácie a jej bývalým dlhoročným podpredsedom, Ing. Tomášom Švecom. Zomrel vo veku 78 rokov dňa 3. januára 2022.

Mnohí kolegovia si na neho spomínajú najmä ako na prvého hovorcu Armády a vedúceho tlačového oddelenia Veliteľstva Armády SR. Mal vynikajúci prehľad takmer o všetkom, čo súviselo s budovaním samostatnej Armády Slovenskej republiky v prvom desaťročí od jej vzniku v roku 1993. V tom čase veľkou mierou prispel k jej renomé a postaveniu v očiach verejnosti. Výnimočným spôsobom pochopil dôležitosť korektnej komunikácie s médiami a budovania dlhodobých vzťahov s verejnosťou. Vo veľkej miere mal zásluhu na tom, že popularita a dôveryhodnosť našej armády v deväťdesiatych rokoch bola na mimoriadne vysokej úrovni. Prispeli k tomu aj pravidelné polročné stretnutia Rady náčelníka Generálneho štábu Armády SR pre styk s verejnosťou. Boli v nej zastúpení riaditelia najväčších elektronických médií či tlačových agentúr, šéfredaktori veľkých denníkov, hlavní reprezentanti cirkví či šéfovia podstatných spoločenských organizácií. Pre novinárov, ktorí písali alebo chceli písať o armáde organizoval každoročne stretnutia so zástupcami velenia Armády SR, Generálneho štábu i ministerstva obrany vo vojenskom zariadení v Trenčianskych Tepliciach. Možno je na škodu veci, že sa v niektorých z nich nepodarilo jeho nástupcom pokračovať.

Ako hovorca sa držal v pozadí a bol k dispozícii 24-hodín denne, bol profesionál voňajúci človečinou. Po odchode do zálohy bol rešpektovaný a obľúbený Tomáš Švec napríklad prezidentom Zväzu vojakov Slovenskej republiky, predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a pod.

Česť jeho pamiatke.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore