Aktuality

Denník onkologickej pacientky

alebo: „… návod, ako nerezignovať a každý deň objavovať to, pre čo sa skutočne oplatí žiť…“

Liga proti rakovine a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach (RO SSN) vydali vo Vydavateľstve Koruna knihu pod názvom Denník onkologickej pacientky. Jej autorkou je RNDr. Mária Zentková, CSc., dlhoročná pracovníčka Oddelenia fyziky magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, ktorá nás navždy opustila 19. februára 2023 vo veku 58 rokov.

Majka – ako ju volali jej najbližší, kolegovia a priatelia – začala svoje blogy o živote so zákernou chorobou zverejňovať na sociálnych sieťach začiatkom roku 2021. Časom si získavali stále väčšiu čitateľskú odozvu i podporu, a tak dozrelo rozhodnutie vydať knižku síce subtílnejších rozmerov, ale s o to väčším posolstvom aj pre iných, rovnako skúšaných ľudí.

M. Zentková svojim celoživotným zanietením pre fyziku a vedu výraznou mierou prispela k ich popularizácii medzi rôznymi vekovými skupinami. Vytvorila špeciálnu metodiku kurzu fyziky pre deti z materských škôl Pastelková fyzika. Počas 10-tich rokov organizovala v Košiciach pre rodiny s deťmi mladšieho školského veku víkendové vedecké akcie s neopakovateľnou atmosférou s názvom Vedecký brloh, ktoré boli v slovenských pomeroch ojedinelé. Neskôr pribudli podobné Vedecké brlohy v Elektrárni Piešťany a v Prešove. Deti spolu s rodičmi tak mali jedinečnú možnosť spoznať bližšie prácu vedcov z jednotlivých pracovísk SAV a univerzít. Časom pribudli aj podcasty Vedecké večerníčky, v ktorých ešte v novembri 2022 sama vystúpila, aby deťom priblížila svet magnetov a magnetizmu. Za svoju  prácu v oblasti popularizácie vedy získala niekoľko ocenení, medzi ktoré patrí aj Cena za vedu a techniku 2019 v kategórii Popularizátor vedy od ministerky školstva.

Denník onkologickej pacientky RNDr. M. Zentkovej, CSc., ktorý dopĺňajú ilustrácie, späté so životom autorky (ilustrácie: Jana Pancisynová, Svetozár Šomšák a Katka Lencsesová), slávnostne uvedieme do života v utorok 13. júna 2023 o 17:30 hod. v kinosále Tabačky, Gorkého 2 v Košiciach.

Všetci ste srdečne vítaní.

 Beáta Penxová-Mačingová, predsedníčka RO SSN Košice

 

Pozvanka_krst

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore