Aktuality

Časopis je časopis – aj keď „len“ stredoškolský

Tradícia je vtedy dobrá, keď sa udržiava. A to je aj prípad súťaže stredoškolských časopisov, ktorú pred rokmi vymyslelo zopár iniciatívnych hláv, a to tak na tlačovom oddelení Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Prešove a hlavne vo výbore Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov (SSN) v Prešove. Zápolenie „na diaľku“ o palmu víťazstva vyhodnotením vo štvrtok 8. júna 2023 v priestoroch Knižnice Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove napísalo ďalší diel svojej existencie. A ak všetko pôjde, ako má ísť, tak budúci rok sa bude konať jeho minijubilejný 10. ročník.

Keď si uvedomíme, že tvorcami (pod drobnohľadom pedagógov, pre ktorých tiež nemusí byť tvorba takéhoto diela prechádzka ružovým sadom) sú žiaci, študenti nielen gymnázií, ale aj zdravotníckych, lesníckych, hotelových a iných škôl (najnovší ročník už nebol len pre tie, čo sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK), tak potom všetka česť všetkým tým, ktorí našli odvahu a pustili sa do vytvorenia svojho časopisu. Áno, vznik každého vydania stredoškolského časopisu je tvorivý čin. Nerodí sa mávnutím čarovného prútika, ale je výsledkom tak tvorby, ako aj precízneho premýšľania čo konečným výstupom chceme povedať.

Tieto predchádzajúce slová sú aj akýmsi ospravedlnením konania poroty, zloženej – ako všetci tvrdia – zo skúsených novinárov, zväčša členov SSN. Tá, ako aj v predošlých rokoch fungovala v zložení: predsedníčka Dáša Jeleňová (hovorkyňa PSK), Kvetoslava Mudríková, Mária Dudová Bašistová, Ján Jacoš a nováčikom bol v nej, z titulu svojej funkcie, autor týchto riadkov. Podotýkame, bez nároku na finančnú odmenu. Súdy boli podrobné, počnúc kvalitou tiráže a končiac výpočtom článkov, ktoré boli o dianí v škole a ktoré nie.

Do súťaže sa prihlásilo 20 časopisov, z nich bolo v papierovej podobe 13, zvyšné vyšli v elektronickej. A tak ako bolo zložité vyrobiť jedno vydanie časopisu, tak bolo zložité – a chcelo to svoj čas – aj pre porotu „správne“ oceniť tieto počiny. S presvedčením, že kritické výhrady povedané na hodnotiacom seminári budú prijaté bez urážania sa a chvála tvorcov nebude znamenať, že už je všetko „tip top“. Výhrady – ale aj pochvaly – porotcov sa týkali všetkých a všetky boli dobre mienené. Padol aj návrh, ktorý nebol zamietnutý, aby sa tvorcovia stretávali s porotcami častejšie na posedení v „medziobdobí“ a prediskutovali otázky tvorby takýchto periodík.

Všetky zúčastnené „redakčné tímy“ dostali od PSK diplomy a vecné ceny, podľa zisku bodov (v každom z vopred stanovených kritérií – aktuálnosť obsahu, úroveň spracovania príspevkov, grafický vizuál, práca s fotografiami, titulná obálka, celková kreativita – od 1 do 5) boli zaradené do bronzového, strieborného a zlatého pásma. V zlatom pásme skončili Fonendoskop (Stredná zdravotnícka škola, Poprad), NOISE (Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa), Elán (SOŠ podnikania a služieb, Lipany) a samozrejme „medailisti“ – na prvom mieste Gymoš (Spojená škola J. Henischa, Bardejov), na druhom Life In The Academy (Súkromné gymnázium, Poprad) a na treťom Dubkáčik (SOŠ A. Dubčeka, Vranov n/ Topľou). Bolo aj šesť špeciálnych ocenení – jedno ako cenu RO SSN v Prešove (vrátane skromnej finančnej odmeny) prevzali chlapci z redakcie Nulák (SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce). Na veľké prekvapenie organizátorov do súťaže prišla prihláška aj z „neoprávneného“ Košického kraja, a tak bola aj mimoriadna cena poroty pre časopis (jeho zástupcovia na vyhodnotenie prišli) Quo vadis (Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice).

Jozef Jurčišin, predseda RO SSN v Prešove

Viac (aj kompletne ocenení) na: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2023/skolstvo/prvenstvo-obhajil-gymos-z-bardejovea.html

Foto: Archív PSK

Porotcovia v plnej paráde

 

 

Víťazný redakčný tím časopisu Gymoš z Bardejova s porotcami Dášou Jeleňovou (vľavo) a Jozefom Jurčišinom

„Redakcia“ časopisu Nulák preberá cenu RO SSN v Prešove

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore