Aktuality

Zachráňte české televízne vysielanie na Slovensku

Organizácie českej národnostnej menšiny v SR sa včera (v utorok 20.6.2023) v popoludňajších hodinách obrátili otvoreným listom na predstaviteľov verejnej moci v Slovenskej republike a Českej republike s prosbou, aby pomohli zabrániť pripravovanému zrušeniu vysielania staníc Českej televízie na území Slovenskej republiky. K predmetnému zrušeniu má prísť už 27.7.2023 a dôvodom je tlak súkromných televízií Markíza a Joj na slovenských operátorov, šíriacich predmetné vysielanie. Dôvody menovaných súkromných televízií sú ekonomické a právne a berieme ich na vedomie.

Česká menšina v SR a s ňou ostatná verejnosť prídu o objektívne a dostatočné spravodajstvo a publicistiku z ČR i zo sveta, o české kultúrne, dokumentárne a vzdelávacie programy, ktorých úroveň je v Českej televízii vysoká.

Poukazujeme však najmä na nesmierne závažný fakt, že týmto krokom sa napáchajú nenapraviteľné škody na vzájomnej jazykovej zrozumiteľnosti, kultúrnych, spoločenských a politických vzťahoch oboch štátov, ktoré často politici oboch strán označujú ako nadštandardné.

Slovenská verejnosť o fakte pripravovaného zrušenia dosiaľ nie je informovaná.

Otvorený list bol zaslaný mailom týmto inštitúciám:

ČR: prezident republiky, predseda vlády, predsedníčka Poslaneckej snemovne, predseda Senátu PČR, predseda Senátnej komisie pre krajanov v zahraničí, minister zahraničných vecí, minister kultúry a veľvyslanec ČR v SR

SR: prezidentka republiky, predseda vlády, predseda NR SR, splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny, minister zahraničných vecí, ministerka kultúry, veľvyslanec SR v ČR.

K otvorenému listu sa dnes pripájajú písomne regionálne organizácie českej menšiny a list v písomnom formáte bude zajtra zaslaný menovaným predstaviteľom poštou. Text otvoreného listu/dopisu je v prílohe.

Bližšie informácie:

MUDr. Dagmar Takácsová, 0907 959 758, dagmar.takacsova@outlook.sk

otvorený list české televízne vysielanie

otevřený dopis české tv vysílání

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore