Tlačové správy

Rodina sa počíta – občianske združenie Úsmev ako dar slávnostne otvorilo ďalšie dostupné sociálne nájomné bývanie v Košiciach na Pereši

Svet ponúka mnoho krásnych destinácií, ktoré sa vyberáme navštíviť. Najkrajšia destinácia zo všetkých je však bližšie, než si bežne uvedomujeme … Nie je ňou nič iné, než domov, no nie každý si túto destináciu môže dovoliť.

Na Slovensku je v súčasnosti každá tretia rodina ohrozená chudobou. Rapídne vzrástol počet rodín v núdzi, ktorým hrozí strata strechy nad hlavou. „Chudoba začína byť veľkým problémom. Už v súčasnosti máme pod hranicou chudoby viac ako 21 percent slovenských domácností, ktoré majú príjem do 500 eur,“ hovorí Martin Halás, analytik Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík. Najväčším problémom chudoby je, že keď do nej rodina spadne, nevie sa z tejto pasce dostať a zotrvá v nej.

Podľa údajov Svetovej banky sa do chudoby môže prepadnúť až 450 tisíc Slovákov. Zhoršujúca sa ekonomická situácia, rastúce ceny energií – obdobie neistôt sa dotýka nespočetne veľa rodín na Slovensku, ktorým hrozí, že túto zimu prežijú v hlade a chlade. Úsmev ako dar v súčasnosti pomáha vysporiadať sa s rôznymi situáciami 323 rodinám. „Každý deň však dostávame žiadosti o pomoc od rodín, ktorým z dôvodu aktuálnej situácie hrozí, že prídu o strechu nad hlavou. Odtiaľ je už len krôčik k bezdomovectvu rodiny, kedy spravidla dochádza k odobratiu detí a ich umiestneniu do Centra pre deti a rodiny. Cesta späť býva zdĺhavá, a čím dlhšia o to menej možná. V súčasnosti, žiaľ len ťažko hľadáme finančné a ľudské zdroje na to, aby sme pomohli všetkým rodinám, ktoré sa na nás obracajú s prosbou o pomoc,“ hovorí Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ Úsmev ako dar.

Počet rodín ohrozených chudobou bude rásť

Halás z IVRA taktiež upozorňuje na to, že ak sa budú neúmerne zvyšovať ceny energií, potravín alebo hypoték, a nezamestnanosť ohrozených chudobou bude rásť, tak v budúcom roku bude viac ako 84 percent domácností, teda 4,5 milióna Slovákov, ktorí majú mesačný príjem do tisíc eur. V zmysle pomyselného Semaforu chudoby má podľa IVRA červenú každá slovenská domácnosť do 500 eur mesačne.

Úzkosť a strach sa za posledné roky stali bežnou súčasťou našich slovníkov. Ľudia pociťujú strach o rodinu a blízkych, či strach a neistotu z ekonomickej i spoločenskej situácie. Potvrdzuje to aj psychologička Úsmevu ako dar Monika Guľášová, ktorá pracuje s týmito rodinami na východnom Slovensku. „Riziko straty bývania ohrozuje potrebu istoty a bezpečia ako aj uspokojovanie základných potrieb členov rodiny.  V rodičoch rezonuje pocit viny z neschopnosti postarať sa o svojich blízkych. V deťoch hanba. Na oboch stranách je prítomný ohromný strach zo straty blízkych, straty identity – vedomia kam a ku komu patrím.“ 

Bezdomovectvo hrozí tisíckam rodín, dostupné nájomné bývanie môže pomôcť

Už dnes žije na Slovensku takmer 6000 detí mimo vlastnej rodiny. Vážnou príčinou vyňatia dieťaťa z rodiny je strata bývania. V dôsledku pandémie, ekonomickej krízy a inflácie dnes hrozí, že
o strechu nad hlavou prídu tisícky rodín.

Dnes sú slovenské rodiny už v takej situácii, že treba konať. Máme tu odskúšané riešenia, ktoré stačí len vziať a aplikovať vo väčšom meradle. Náš projekt dostupného nájomného bývania reálne dokázal, že vieme pomôcť ohrozeným rodinám a dokonca za zlomok nákladov, ktoré štát vynakladá na každé z detí umiestnené v Centrách pre deti a rodiny. Už aj preto treba robiť všetko pre to, aby sme rodinám pomohli a udržali ich spolu,“ dopĺňa Radoslav Dráb, manažér sociálneho bývania pre rodinu a deti, Úsmev ako dar.

Občianske združenie Úsmev ako dar v stredu 20. septembra 2023 slávnostne otvorilo ďalšie dostupné sociálne nájomné bývanie v Košiciach na Pereši, v ktorom nájdu domov 4 rodiny s 12 deťmi.

Je našou povinnosťou myslieť na tých najzraniteľnejších, medzi ktorých patria práve rodiny s deťmi, pričom nehovoríme o asociáloch, ale o ľuďoch, ktorí pracujú a snažia sa žiť riadne a zodpovedne. Preto vytvárame také podmienky na sociálne bývanie v meste, aby sme dokázali pomôcť čo najväčšiemu počtu rodín. Každý rok prenajmeme v priemere 100 bytov, z toho približne tretiu tvoria štartovacie a kompenzačné byty a zároveň sme za uplynulé 4 roky zrekonštruovali desiatky hybridných bytov, ktoré sú určené práve pre ohrozené skupiny obyvateľstva,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček /nezávislý/.

Aké to je nemať vlastný bezpečný domov si vyskúšal aj Jakub Lužina, herec, moderátor, komik a otec. „Neviem si ani len predstaviť, že by som mal spať v aute s celou rodinou. Neistota takého momentu musí byť pre rodiča veľmi ťažká. Keď ma oslovil Štefan s prosbou o pomoc pri kampani, bol som úplne zarazený z čísel, o ktorých hovoril. Moja rodina je celý môj svet a mrzí ma keď vidím, koľko ľudí čelí reálnej hrozbe, že o ňu prídu. Samozrejme, že pomôžem aj nabudúce.“

Rodiny s deťmi na Slovensku potrebujú adresnejšiu pomoc štátu, naše zbierky pomáhajú, no nestačia.

Úsmev ako dar spúšťa preto novú verejnú finančnú zbierku s názvom Rodina sa počíta „Destinácia domov“. Úsmev dlhodobo spája darcov s tými, ktorí pomoc najviac potrebujú. Zapojiť do zbierky sa môže ktokoľvek v akejkoľvek sume, všetky finančné dary sú distribuované tak, aby boli využité čo najadresnejšie a najzmysluplnejšie.

Rodiny v núdzi môžeme podporiť vo finančnej zbierke na www.rodinasapocita.sk. Ukážme spoločne, že si všímame problémy rodín v núdzi a pomôžme im v ich ťažkej situácii.

Úsmev ako dar už 32 rokov vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju  nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali.

PhDr. Mária Soboličová, PhD., manažér pre fundraising a PR

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

  

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore