Tlačové správy

Kto je kto na súde? Alebo čo (ne)vieme o právnickom povolaní? Právnická fakulta UPJŠ pripravila pre gymnazistov besedu s odborníkmi

V tomto akademickom roku je to presne 20 rokov, čo Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)  realizuje vzdelávací program Street law, nazývaný tiež Právo na každý deň. V pondelok 29. januára 2024 o 14:00 hod. zavítajú na Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach gymnazisti pri príležitosti plánovanej besedy s odborníkmi – sudkyňou Krajského súdu v Košiciach JUDr. Andreou Galdunovou, prokurátorom Krajskej prokuratúry Košice JUDr. Petrom Koromházom, advokátom a zástupcom regionálnej kancelárie SAK JUDr. Tomášom Illešom. Stredoškolákov spolu s ich vyučujúcimi privíta dekan Právnickej fakulty UPJŠ prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Street law je celosvetový vzdelávací program realizovaný  na mnohých právnických fakultách. Program je zameraný na šírenie právnych poznatkov využiteľných v každodennom živote, pričom ľudí vzdeláva  o práve, právnom systéme a základných princípoch a hodnotách ústavnej demokracie. Študentky a študentov siedmich košických gymnázií – Gymnázia Šrobárova 1, Gymnázia M. R. Štefánika, Gymnázia Park mládeže 5, Gymnázia Trebišovská 12, Evanjelického gymnázia J. A. Komenského, Gymnázia Alejová 1 a Gymnázia Poštová 9 – počas celého zimného semestra vzdelávali študentky a študenti z Pracoviska právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ pod vedením JUDr. Daniely Lamačkovej, PhD., ktorá má dlhoročné skúsenosti s využívaním Street law techník. Predmet „Právna klinika pre vybrané komunity/Street law“ si môžu zapísať študenti práva 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a 1. ročníka magisterského stupňa. Následne počas dvoch semestrov príslušného akademického roka vedú v lektorských dvojiciach alebo trojiciach interaktívnou formou hodiny o práve vo vybraných komunitách.

Výnimočnosť programu tkvie nielen v obsahu šírených poznatkov, ale tiež v spôsobe vzdelávania cieľových skupín. Jeho cieľom je,  aby účastníci a účastníčky rozumeli právnemu obsahu, aby mali možnosť zvnútorniť si hodnoty a postoje, aby na vlastnej koži zažili preberanú tému. Z toho dôvodu sa právo vyučuje interaktívnymi metódami, medzi ktoré patrí  hranie rolí, riešenie prípadových štúdií či vedenie diskusií na právne témy.

Právnická fakulta dlhoročne realizuje program v spolupráci s viacerými košickými gymnáziami, na ktorých študenti práva vedú právne krúžky. Okrem stredných škôl je program realizovaný aj v spolupráci s ústavmi na výkon trestu odňatia slobody v meste Košice s cieľom vzdelávania odsúdených. „Takáto spolupráca prináša benefity na oboch spolupracujúcich stranách. Študenti práva si rozvíjajú potrebné právnické zručnosti, ako ústny prejav, pohotová argumentácia, schopnosť vysvetliť laikovi riešenie právneho problému zrozumiteľným jazykom, vyhľadávanie judikátov      a právnej literatúry. Overujú si svoje vedomosti získané teoretickým štúdiom, zlepšujú  schopnosti spájať právne pojmy, rozvíjajú analytické zručnosti, zručnosti plánovať a robiť si lektorskú prípravu,“  vysvetlila JUDr. Daniela Lamačková, PhD.

Stredoškolákom a rovnako aj odsúdeným program umožňuje získať vedomosti o ľudských právach, o tom, ako funguje právny štát, akými právami disponujú v každodenných situáciách – v obchode, v škole, na súde alebo počas volieb.  Zaoberajú sa riešením konfliktov, policajnými postupmi a súdnymi procesmi,  diskutujú o právnych problémoch, o úlohe práva v spoločnosti a o prípadných legislatívnych zmenách.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

JUDr. Daniela Lamačková, PhD.

Pracovisko právnych kliník

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

E-mail: daniela.lamackova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 4137

Mob.: +421 903 133 981

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore