Tlačové správy

Invázny tzv. ázijský komár (Aedes japonicus japonicus) prvýkrát potvrdený v Košiciach

Zmena klímy a stále teplejšie zimy si vyberajú svoju daň v podobe šírenia inváznych druhov živočíchov, vrátane komárov. Ide o druhy, ktoré sa zo svojho pôvodného miesta výskytu dostávajú do nových lokalít, kde sa úspešne rozmnožujú a ďalej šíria. Na nových stanovištiach sa stávajú hrozbou pre zachovanie prirodzenej rozmanitosti druhov a v prípade komárov predstavujú aj významné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a zvierat.

V uplynulých teplotne nadpriemerných mesiacoch (február – marec) boli v Čermeľskom údolí aj areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ručne odchytené samičky komára Aedes japonicus japonicus, ktorý pôvodne pochádza z Japonska, Kórei, Číny a východných oblastí Ruska. „Samičky boli v areáli UVLF odchytené pri univerzitnej veterinárnej nemocnici a vo farmaceutickom pavilóne. Takýto nález v ešte takmer zimných mesiacoch napovedá, že ide o komáre, ktoré v našich podmienkach prezimovali s najväčšou pravdepodobnosťou vo forme vajíčok. Vysoké denné teploty vo februári a marci umožnili vývin lariev a liahnutie samičiek,“ vysvetľuje prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD., z Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia UVLF. „Molekulárna identifikácia komárov odchytených v areáli univerzity potvrdila stopercentnú zhodu s druhom zisteným na Slovensku v predchádzajúcom období.“

Populácie tohto komára sú rozšírené naprieč celou Európou, v minulom roku bol jeho výskyt potvrdený v okolí Bratislavy, Banskej Bystrice a Prešove. Tento komár je druhom kontajnerového biotopu, ktorý sa prispôsobil mestským oblastiam. Predchádzajúcim výskumom sa zistilo, že ako vodné biotopy pre svoj vývin využíva cintorínske vázy, fontány, sudy s vodou a záchytné nádrže. Larvy majú vysokú toleranciu na organické látky vo vodnom prostredí. Jeho schopnosť odolávať zimným teplotám a rýchlosť šírenia naznačujú, že Ae. japonicus japonicus patrí v Európe k rýchlo sa šíriacim druhom.

Jeho rozšírenie v mestských oblastiach a sklon cicať krv na rôznych hostiteľoch poukazuje na nepríjemného bodajúceho a krv cicajúceho škodcu. Ide o pomerne veľkého komára, ktorého samičky cicajú počas dňa na cicavcoch rôzneho druhu najmä vo vonkajšom prostredí. Sú tak potenciálnym prenášačom vírusov, vrátane vírusu západonílskej horúčky (WNV). Sú kompetentní prenášať aj ďalšie flavivírusy, ktoré napr. vyvolávajú horúčku dengue, ako aj alphavírusy spôsobujúce horúčku Chikungunya a pod. „Výskyt inváznych druhov komárov a ich šírenie sa teda stáva aj na Slovensku vážnym zdravotným problémom a podcenenie tohto rizika môže mať negatívny dopad na zdravie ľudí aj zvierat,“ upozorňuje profesorka Alica Kočišová, ktorá sa spolu so svojimi kolegami na Katedre epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia UVLF venuje výskumu aj v tejto oblasti.

Ako prevenciu pred množením komárov odborníci odporúčajú prekrývať nádoby s vodou, vedrá, sudy, odkvapy, kvetináče či vodné fontány, pravidelne v nich vymieňať vodu, aby do nich samičky nevedeli naklásť vajíčka. Obľúbeným miestom komárov sú napríklad aj staré pneumatiky, v ktorých dlho stojí dažďová voda. Ľudia by sa mali pred uštipnutím chrániť používaním repelentov.

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore