Tlačové správy

Práce na obnove Kaštieľa v Krásnej finišujú, zdržali ich archeologické nálezy

Jeden z najstarších klasicistických kaštieľov na Slovensku, nachádzajúci sa v centre mestskej časti Košice – Krásna, je dôležitou súčasťou historickej pamäte mesta i mestskej časti. Predstavuje jednotraktovú prízemnú budovu vedľa kostola, čím spoluvytvára urbanistické jadro sídelnej komunity. „Bez rekonštrukcie by došlo k ďalšej devastácii tohto historického objektu a bolo znemožnené využívanie jeho unikátnych priestorov pre rôzne aktivity kultúrno-spoločenského charakteru,“ pripomenul riaditeľ neziskovej organizácie Zachráňme kaštieľ v Krásnej JUDr. Marek Kažimír. Ako zdôraznil, vďaka projektu rekonštrukcie kaštieľa, ktorý je realizovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi „Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013“ Regionálneho operačného programu, sa posilní a skvalitní kultúrna infraštruktúra. Maximálna výška výdavkov predstavuje sumu takmer 1,929 milióna eur, pričom vo výške 85 percent ich spolufinancuje Európska únia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 percent Slovenská republika zo štátneho rozpočtu. Rekonštrukčné práce realizuje prešovská firma ROPO SK, s. r. o.

„Výsledkom bude debarierizovaný, technicky zhodnotený objekt, nielen ako súčasť kultúrnej infraštruktúry pre realizáciu podujatí v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, ale do budúcna aj pre uskutočňovanie podujatí regionálneho i medzinárodného charakteru, tradičného i moderného umenia a histórie,“ dodal M. Kažimír.

Podľa riaditeľa n. o. Zachráňme kaštieľ v Krásnej, práce na obnove kaštieľa začali koncom júna 2012, v súčasnosti reštaurátori pracujú súbežne na jeho vonkajšej fasáde a obnove interiéru. V interiéri pokračujú elektroinštalačné práce a vyrábajú sa fasádne ozdobné prvky. Strecha je ukončená na 90 percent, čakáme iba na postavenie prístavby – skleného objektu, ktorý sa bude napájať na pôvodný objekt kaštieľa,” uviedol. „Aj vzhľadom na archeologické nálezy, a z toho vyplývajúce povinnosti ich architektonicko-historického zdokumentovania, však došlo k meškaniu postupu niektorých stavebných prác a narušeniu ich harmonogramu, preto požiadame Ministerstvo kultúry SR o predĺženie termínu dokončenia stavby,” informoval M. Kažimír. Podľa jeho slov však najneskôr v lete už bude kaštieľ slúžiť svojmu účelu. 

Viac informácií:

JUDr. Marek Kažimír

Riaditeľ neziskovej organizácie Zachráňme kaštieľ v Krásnej

Opátska č. 18 040 18 Košice – Krásna

mobil: +421 905 408 305
email: kastielkrasna@gmail.com

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore