Tlačové správy

MOSTY medzi generáciami

Komunitná nadácia Veľký Šariš pod záštitou spoločnosti Pivovary Topvar, a.s. ponúka seniorom v rámci projektu MOSTY medzi generáciami v decembri 2012 a v januári 2013 vzdelávací kurz práce s výpočtovou technikou.

Seniori, ktorí chcú odstrániť v sebe zábrany k počítačovej technike a získať základné zručnosti práce s internetom, posielaním e-mailovej pošty s vlastnou fotodokumentáciou, využívať pri komunikácii skypov, majú tak možnosť vytvoriť MOST k svojim príbuzným, vnukom a priateľom na Slovensku a v zahraničí.

Využívanie internetu umožní mnohým seniorom získavať ďalšie zaujímavé informácie z rôznych oblasti, ktoré im spestria jeseň života a obohatia duševný rozhľad.
Šírenie poznatkov pomocou informačnej technológie je v súčasnom období samozrejmosťou. Aj seniorom v regióne ŠARIŠA to môže spestriť ich denný program a uľahčiť život pri cestovaní, návšteve kultúrnych a spoločenských podujatí, prehľadoch dennej tlače, nákupoch cez internet a pod.

Pivovary Topvar, a.s. v rámci dlhoročnej spolupráce s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš, darovali nadácii funkčné počítače, ktoré môžu ešte slúžiť pri vzdelávacích aktivitách. Ich použitie v projekte MOSTY medzi generáciami môžu priniesť úžitok a radosť.

Seniori, ktorí majú záujem o účasť v počítačovom kurze sa môžu prihlásiť do Komunitnej nadácie Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.26, 082 21 Veľký Šariš,
e-mail: komunitna@nextra.sk
tel.:0907/920594, 051/7762013

Bezplatný kurz práce s výpočtovou technikou začal 4.12.2012 a bude obsahovať 40 vyučovacích hodín. Ďalší kurz začne 8.januára 2013 v rovnakom počte vyučovacích hodín.

Cieľom projektu Mosty medzi generáciami je šírenie informačných technológií vo východoslovenskom regióne medzi seniormi. Informačná technika pomáha búrať bariéry medzi generáciami a vytvára komunikačné mosty medzi ľuďmi.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore