Tlačové správy

Košice 2013 ponúkajú vyvážený, pestrý kultúrny a umelecký program

Otvorenie-Bober-5 copy Predovšetkým vyváženosť charakterizuje podľa umeleckého riaditeľa neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013 Vladimíra Beskida kultúrny a umelecký  program, ktorým bude žiť v roku 2013 metropola východného Slovenska i celý región.

„Program staviame ako rozvojový, dlhodobý a udržateľný. Dôraz síce kladieme na súčasné umenie, ale zastúpené sú všetky jeho druhy a tiež vekové kategórie. Primerane je rozložený aj teritoriálne. Podstatná časť sa síce odohráva v Košiciach, ale významné aktivity budú tiež v regióne a samozrejme, budeme sa prezentovať aj v európskych mestách,“  konštatoval V. Beskid. Tím Košice 2013 prichádza aj s experimentálnymi polohami a prináša inovatívne festivaly ako je  pilotný projekt medzinárodnej prehliadky súčasného tanca Dni nového tanca/New Dance Day, Svetové dni novej hudby/ISCM World New Music Days, ktoré sa po prvý krát vo svojej 90 ročnej histórii uskutočnia na Slovensku, bienále súčasného zvukového a elektronického umenia Sound City Days a trienále súčasného obrazu. Ako jediné mesto na Slovensku pripravujú Košice medzinárodný umelecký projekt Biela noc/Nuit Blanche, pochádzajúci z Paríža. K výnimočným podujatiam bude podľa Beskida patriť aj celosvetový kongres Asociácie kritikov umenia AICA, ktorý sa tiež po prvý raz uskutoční na Slovensku a rovnako premiérové slovenské  vystúpenie Tokijského metropolitného symfonického orchestra.

Otvorenie-Bober-3 copy

Výkonný riaditeľ n. o.  Košice – EHMK 2013 Ján Sudzina vyzdvihol fakt, že projekt nie je len o kultúrnom programe, ale najmä o celkovej transformácií mesta a regiónu. „Dvadsiatka investičných projektov prinesie pozitívnu zmenu v možnostiach realizácie kultúrnych podujatí v Košiciach. Na ich základe vzniknú tri inštitúcie nového typu, ktoré doposiaľ nemajú obdobu ani v meste, ani v regióne. Dúfame, že svojim významom sa zaradia medzi podobné trendové európske ustanovizne a na východe Slovenska sa stanú kolískou aktuálneho súčasného umenia,“ uviedol J. Sudzina. Ako spresnil, mali by sa nimi stať Kasárne/Kulturpark, ako miesto pre kreatívny priemysel a nové trendy v umení, Kunsthalle, ako výstavný priestor novej generácie a Výmenníky projektu SPOTs, ako miesta pre rozvoj komunitného života a sociálneho umenia. „Umelecký program tohto roka  je nepochybne dôležitý, ale za významnejšie považujem, aby sa nám nové aktivity podarilo udržať aj v ďalších rokoch. Aby tu zapustili korene a k prospechu všetkých sa rozvíjali a vzájomne pozitívne ovplyvňovali,“ dodal.

V tíme n. o. Košice 2013 pripravujú v súvislosti s transformačnými prvkami aj novú kultúrnu stratégiu. „Máme rozpracovaný rámcový plán pre kreatívny priemysel s výhľadom do roku 2020, do ktorého chceme zapojiť mesto, kraj a významných hráčov v celom regióne, počínajúc privátnym sektorom  a končiac univerzitami,“ pripomenul J. Sudzina. Podľa neho, aj vďaka projektu EHMK, má vízia premeny Košíc z industriálneho na kreatívne mesto veľkú šancu všetkých zjednotiť.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore