Tlačové správy

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 otvorilo dvojdňovým ceremoniálom novú historickú etapu premeny na kreatívne Košice

Divadlo2

Súčasťou dvojdňového otváracieho ceremoniálu v Košiciach – Európskom hlavnom meste kultúry 2013 bolo aj stretnutie predstaviteľov všetkých zainteresovaných strán so zástupcami masmédií z celého sveta. Kompetentní sa vyjadrili k projektu, ktorého ambíciou je pretransformovať postindustriálne mesto na centrum kreativity. Kozmopolitné, multinárodné a multietnické mesto tak dostane ďalší prívlastok – KREATÍVNE KOŠICE.

ANDROULLA VASSILIOU, KOMISÁRKA EURÓPSKEJ KOMISIE: Európske hlavné mesto kultúry je jedným z najdôležitejších, najznámejších a najviac oceňovaných projektov Európskej únie. Zdôrazňuje záväzok Európskej únie zachovať kultúrnu rozmanitosť na našom kontinente a prináša jeho obyvateľom mnoho ekonomických a sociálnych výhod. Zároveň je aj ukážkou toho, ako kultúra môže spojiť ľudí, žijúcich v rôznych krajinách Európy. Vďaka nemu vnímame, že Európska únia je viac než len trh, že kultúra je srdcom i dušou nášho spoločného európskeho projektu. Naším cieľom je umožniť Európanom stretnúť sa a dozvedieť sa viac o rozmanitosti života na ich kontinente. Zároveň tvoriť našu spoločnú históriu, presadzovať európske hodnoty a spolupracovať pri realizácii nových iniciatív a projektov. Som si istá, že mesto Košice a Slovenská republika ako celok prispejú prostredníctvom kultúry k posilneniu väzieb, ktoré nás všetkých ako európanov spájajú. Košice ukážu zvyšku Európy, ako môže toto mesto, región i krajina prispieť k procesu európskej integrácie.“

MAREK MAĎARIČ, MINISTER KULTÚRY SR: To, že Košice nesú titul európskeho hlavného mesta kultúry je veľké vyznamenanie, zodpovednosť a predovšetkým príležitosť. To vyznamenanie si Košice zaslúžili nielen najlepším projektom v súťaži, ale aj svojim kultúrnym a ľudským potenciálom. Zodpovednosť ponesú nielen za seba, ale za celé Slovensko, ktoré budú reprezentovať po celý rok stovkami kultúrnych podujatí. A nepochybujem o tom, že v tejto skúške obstoja. A verím aj v to, že Košice využijú príležitosť, ktorú tento projekt ponúka. Je to príležitosť zmeniť mesto, nechápať tento projekt len ako celoročný festival, ale využiť kultúru ako moderný faktor rozvoja mesta. Takto uchopený projekt európskeho hlavného mesta kultúry môže z Košíc urobiť najprogresívnejšie mesto na Slovensku.  V tomto zmysle držím Košiciam palce, aby neboli len najväčším kultúrnym festivalom v našej histórii, ale prelomom v myslení.

ZDENKO TREBUĽA, PREDSEDA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA: Košický samosprávny kraj sa zapojil od začiatku do podpory všetkých aktivít mesta Košice a rozvinul ich do celého územia, ktoré materiálne i duchovne spoluvytvára a podporuje metropolu. V dlhodobom programe Terra Incognita – Krajina nespoznaná chceme rozvíjať kultúrny turizmus na Zemplíne, Spiši, Gemeri i v Above. V štyroch regiónoch máme mnoho historických, prírodných, kultúrnych i turistických atrakcií. Smerujeme k nim podujatia, ktoré prinesú  návštevníkom zážitok a inšpirujú ich aj k ďalším návštevám. Náš program sme sústredili do trinástich kľúčových podujatí, ktoré sa v priebehu roka uskutočnia na rôznych miestach Košického kraja. Okrem nich sa chystá mnoho ďalších sprievodných akcií, ktoré obohatia život v regiónoch. Regionálna samospráva podporila aj zlepšenie drobnej infraštruktúry v mestách a obciach. Sme presvedčení, že náš región využije šancu, aby ukázal Európe svoju nepoznanú tvár.“

Divadlo1

RICHARD RAŠI, PRIMÁTOR MESTA KOŠICE: Realizáciou projektu vo všetkých jeho rozmeroch a možnostiach vytvárame v našom meste lepšie podmienky pre ľudí so zaujímavými myšlienkami a riešeniami. Zvyšujeme záujem verejnosti o kultúru a umenie, zapájame obyvateľov do kultúrneho a umeleckého diania a aktívnym spôsobom, už od školského veku, k tomu vedieme aj naše deti a mládež. Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry bude súčasťou života Košíc nielen v roku 2013, ale významne ovplyvní aj ich budúcnosť a ďalší rozvoj. Vdýchne mestu nového ducha, obohatí jeho vnútornú atmosféru a skvalitní a zdynamizuje tunajší život. Som presvedčený, že sa stane jedným z najdôležitejších medzníkov mimoriadne bohatej a zaujímavej histórie mesta, ktoré má čo ponúknuť.“

JÁN SUDZINA, VÝKONNÝ RIADITEĽ KOŠICE – EHMK 2013: „Zrevitalizovali sme nefunkčné objekty a vdychujeme im atmosféru tvorivosti a spolupatričnosti. Za kľúčové momenty považujeme vytvorenie kultúrnej infraštruktúry, ktorá prináša nový model inštitúcii na Slovensku (Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle/Hala umenia, výmenníky SPOTs), vytváranie vlastných medzinárodných sietí „intelnetu“ (intelektuálneho networku), prirodzenú mobilitu umelcov a umeleckých myšlienok a inovatívne projekty a podujatia, ktoré majú európsky rozmer a potenciál dalšieho rozvoja. Chceme mať v Košiciach kreatívny klaster, spájajúci miestnu a regionálnu správu, univerzity a podnikateľské subjekty. Ich efektívna spolupráca bude znamenať pre Košice, že sa stanú nielen kreatívnym a univerzitným mestom, ale dosiahnu aj trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť, ekonomický rozvoj a ďalšie skvalitňovanie kultúry vzťahov.“

Divadlo4

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore