Tlačové správy

Pozvánka do knižnice

Marec – mesiac knihy ponúka dobrý dôvod navštíviť knižnicu, ktorá stále má čo ponúknuť aj v časoch internetu a čítania z displejov. Čitateľom i nečitateľom ponúka Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou bohatý program. 

11. – 15. 3. 2013 Týždeň mozgu

Na Slovensku už po štvrtýkrát prebieha v rámci celosvetovej iniciatívy „Týždeň mozgu“. Cieľom akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho schopnosti  a jeho zraniteľnosť. Podujatie sa celosvetovo uskutočňuje  od roku 1996. Podieľa sa na ňom mnoho partnerských organizácií. Na Slovensku sa do akcie každoročne zapájajú sociálne zariadenia a zdravotnícke pracoviská, školy a subjekty pomáhajúce seniorom. Žime bohatý a aktívny život, ktorý naša pamäť tak veľmi potrebuje.

11.3.2013 o 16:00 hod. – Stretnutie so spisovateľkou, speváčkou a lekárkou Marcelou Laiferovou

11.3.2013 o 10:00 hod. – Ako dedko ťahal repku rozprávkové súkenko pre deti

11.3.2013 o 11:00 hod. – Čarovný svet H. CH. Andersena,  život a tvorba autora spojená s ukážkou z tvorby

12.3.2013 o 9:00 hod. – Historický vývoj knihy  pre deti a mládež

12.3.2013 o 9:00 hod. – Nebojte sa internetu! – počítačové stretnutia pre seniorov

13.3.2013 o 10:00 hod. – O Zlatej rybke, rozprávkové súkenko pre deti

13.3.2013 o 11:00 hod. – Čarovný svet H. CH. Andersena,  život a tvorba autora spojená  s ukážkou z tvorby

13. 3. 2013 o 15:15 hod. – Knižný kuriér – sprístupnenie novej služby pre seniorov a  znevýhodnených používateľov knižnice

14.3.2013 o 9:00 hod. – Stretnutie mládeže so spisovateľom a prekladateľom Jurajom Šebestom

14.3.2013 o 9:00 hod. – Nebojte sa internetu! – počítačové stretnutia pre seniorov

14.3.2013 o 16:00 hod. s lektorkou Mgr. D. Petrufovou –  Trénovanie pamäti k vyššej výkonnosti mozgu.  Precvičovanie pamäťových schopností nielen seniorov, ale aj ľudí v produktívnom veku

15.3.2013 o 10:00 hod. Deň ľudovej rozprávky – čítanie Dobšinského rozprávok spojené s kvízom

Mgr. Beáta Ocilková
Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry
Hornozemplínska knižnica
M. R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/4464468, klapka 105
Email: ocilkova@vthk.sk
Web: http://www.vthk.sk

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore