Tlačové správy

Tisíckam detí v Košiciach sa zlepšili podmienky na vyučovanie

Finančnú dotáciu, ktorú schválila vláda počas svojho výjazdového rokovania v Košiciach, pre košické materské a základné školy vo výške takmer 1,4 milióna EUR, použilo na rekonštrukciu 14 školských zariadení. Najčastejšie bolo potrebné riešiť havarijný stav jednotlivých budov a vymeniť okná.

Začiatkom októbra ministri v Košiciach prerokovali a schválili Analýzu sociálno – ekonomickej situácie mesta Košice a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej činnosti. Na základe materiálu dostali Košice na aktivity zlepšujúce sociálno – ekonomickú oblasť v meste čiastku 1 995 000 eur. Z tejto sumy bolo vyčlenených 1 384 500 eur pre školstvo, konkrétne, na opravy školských budov, bazénov, nákup hudobných nástrojov či výstavbu športových ihrísk. Použitie poskytnutej dotácie na základe uznesenia vlády je členené v závislosti od druhu výdavkov na bežné výdavky, s možnosťou použitia do 31. 3. 2014 pre ZŠ, ZUŠ a MŠ s právnou subjektivitou v čiastke 340 100 eur a pre MŠ bez právnej subjektivity v čiastke 141 300 eur a kapitálové výdavky s možnosťou použitia na daný účel v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch, tj. do 31. 12. 2015 pre ZŠ a ZUŠ s právnou subjektivitou v čiastke 903 100 eur.

V ZŠ na Jenisejskej ulici opravovali telocvičňu, inde menili podlahy, opravovali múry, sociálne zariadenia, či elektroinštaláciu. Peniaze vyčlenila vláda i pre ďalšie školy. Najväčšiu sumu, 340 000 eur, schválili na opravu bazéna v ZŠ Družicová 4, ktorý slúži pre 11 škôl a ďalších 113 000 eur na opravu budovy bazéna ZŠ Tomášikova 31 využívaného žiakmi 10 škôl.

Primátor Richard Raši v priebehu apríla navštívil niekoľko takto zrekonštruovaných zariadení. „Som rád, že Košice získali od vlády dotáciu, ktorá nám umožňuje realizovať nevyhnutné rekonštrukcie školských budov. Osobne som si školy prešiel a som rád, že peniaze boli vynaložené efektívne a vďaka nim sa na mnohých školách výrazne zlepšili podmienky pre tisíce detí v Košiciach. Aj v budúcom roku budeme hľadať financie na riešenie havarijných stavov v školských zariadeniach v našej správe. “ uviedol primátor Košíc Richard Raši.

KONTAKT:

hovorkyňa mesta Košice PhDr.Martina Urik Viktorínová, M.A.

+421 918 937 372, martina.viktorinova@kosice.sk

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore