Aktuality

Vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho k Svetovému dňu slobody tlače

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani sa vyjadril pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače ( 3. mája):

„Skutočná demokracia nemôže existovať bez slobody médií.  Ako bývalý novinár viem, že je nevyhnutné mať možnosť pracovať nezávisle. Bez tejto slobody nemôže existovať politická kontrola, transparentnosť, boj proti korupcii, dobrá správa vecí verejných či sloboda rozhodovania.

Z tohto dôvodu je Európska únia najsilnejším obhajcom základného práva slobody médií na celom svete.  Reportéri bez hraníc, žiaľ, varujú, že sloboda médií je ohrozená ako nikdy predtým.  Podľa viacerých správ sú novinári zastrašovaní, a to nielen v autoritárskych režimoch , ale aj v krajinách, ktoré sú považované za demokratické.

V našej bezprostrednej blízkosti sa práve Turecko stalo údajne „najväčším svetovým väzením pre mediálne povolanie“. Podľa Štokholmského centra pre slobodu bolo po minuloročnom prevrate  okolo dvesto novinárov uväznených a stopäťdesiat médií prestalo vychádzať. Mnohí novinári v Číne, Rusku, Bielorusku, v krajinách Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie sú vo väzení a utláčaní.

Európsky parlament bude vždy obhajovať tých, ktorí odhaľujú nespravodlivosť a odsudzuje všetky pokusy o cenzúru novinárov.

Opäť preto vyzývam, aby bol okamžite prepustený nielen nemecko-turecký novinár Deniz Yücsel, ale aj všetci, ktorí boli vo svete nespravodlivo zadržaní za to, že robia svoju prácu.

Keď hovoríme o slobode tlače, musíme vziať do úvahy aj internet. Je zdrojom vedomostí rovnako ako zdrojom obáv. Takmer polovica všetkých Európanov dostáva správy zo sociálnych médií. To spôsobilo zjednodušenie šírenia  falošných správ . Rastú obavy z dezinformácií a nenávistných prejavov, ktoré sa používajú ako prostriedok na podporu radikalizácie a fundamentalizmu, najmä medzi mladými ľuďmi.

Spolu s novinármi, viazanými etickými usmerneniami, musíme podporovať väčšiu zodpovednosť online platforiem.

Dnes si musíme pripomenúť a vzdať hold všetkým novinárom, ktorí zomreli alebo boli uväznení za ich odhodlanie poskytnúť občanom fakty. Ich sloboda je kľúčom k tomu, aby sa stal svet lepším miestom. Chcem, aby ste v tento deň vedeli, že v tomto boji nie ste sami. Európsky parlament bude vždy na vašej strane. “

Kliknite tu a pozrite si vyhlásenie predsedu EP Tajaniho:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I137886

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore