Košice

Prehľad podujatí 28. týždeň – 07.07.2017

PONDELOK            Strana NAJ   

10. júla                      RO SSN, Szakkayho 1, KE – zasadačka na 3. poschodí

13:00                         Téma TB:

                                    Adam Šepetka ako kandidát na župana Košického samosprávneho kraja predstaví jasnú víziu pre kraj

         Hostia TB: 

  •                            Ing. Viktor Béreš – líder a zakladateľ strany NAJ
  •                            Ing. Adam Šepetka – kandidát na predsedu KSK za stranu NAJ
  •                            zástupcovia strany NAJ v Košiciach

__________________________________________

INÉ

 TAJOMSTVÁ  V ZOO

Piatok až nedeľa 7. až 9. júla 2017, pred ZOO, Kavečany – Potulky mestom Košice na tému Tajomstvá v ZOO. Ktoré zvieratá sú najobdivovanejšie v akejkoľvek ZOO? V košickej ZOO nájdeme mnohé z nich. Kedy pribudnú slony do Košíc? Koľko tučniakov žije v ZOO? Koľko druhov zvierat už zachránili pred vyhynutím? Čo ešte iné (netradičné) sa dá podniknúť v košickej ZOO? Najväčšia voliéra na Slovensku. Niekoľko náučných chodníkov. Najväčší hlodavec na svete. Milan Kolcun sprevádza v piatok (7. júl) o 15:30 a 17:00, v sobotu (8. júl) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00  a v nedeľu (9. júl) o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00. Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Viac info: www.potulka.sk

 ____________________________________

 OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore