Tlačové správy

Šepetka ako kandidát na župana Košického samosprávneho kraja predstavil jasnú víziu pre kraj

Adam Šepetka v pondelok 10. júla 2017 oficiálne potvrdil, čo bolo v minulosti už mediálne avizované, svoju kandidatúru na post župana Košického samosprávneho kraja. Manažér, učiteľ, turista, dobrovoľník a srdcom Košičan predstavil základné piliere svojho programu. Ako župan sa chce sústrediť na vytváranie takých podmienok v kraji, ktoré by pre ľudí v ňom žijúcich, vytvorili zdravý, tolerantný, vzdelaný, prosperujúci a bezpečný kraj.

Prioritami Šepetku sú piliere ako vzdelanie, cesty a doprava, práca, cestovný ruch a sociálne služby.

Kraj potrebuje systémové riešenia pre oblasť školstva. Lepšie ho prepojiť s praxou a potrebami regiónu i zamestnávateľov. Skvalitniť podmienky na našich školách. Kraj nebude krátiť financie pre školy v jeho sfére. V rámci regionálneho rozvoja, ako aj rozvoja cestovného ruchu potrebujeme investovať do rekonštrukcie ciest II. a III. triedy. Efektívne prepojiť systém verejnej dopravy a posilniť dopravné spojenie v kraji. Dobudovať nové cyklistické trasy. Vytvoriť podmienky pre vznik nových pracovných miest. Riešiť rómsku problematiku. Podporiť šport nie len skrz bežecké súťaže, ale vytvoriť miesta, kde sa obyvatelia môžu venovať rôznym športom. Zrovnoprávniť financovanie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, pretože všetci sa starajú o občanov tohto kraja. Zefektívniť sieť poskytovaných sociálnych služieb na našom území. Zabezpečiť, aby bolo o ľudí odkázaných na pomoc postarané v ich domácom prostredí. Rovnako sa efektívne postarať o ľudí, ktorí sa dostanú do krízových životných situácií. Podporiť vybudovanie efektívnejšej siete pre poskytnutie základnej zdravotnej starostlivosti. Kraj pod vedením Adama Šepetku nebude podporovať odlievanie peňazí do vreciek finančných skupín.

4. novembra 2017 sa chce uchádzať o dôveru ľudí z Košického kraja a ukázať im, že spravovať kraj sa dá aj múdro, zodpovedne a transparentne. Šepetka nebude patriť medzi kandidátov na župana, ktorí v prípade zvolenia za predsedu KSK budú musieť skladať účty svojim sponzorom či politickým stranám, s ktorými sa ťahajú rôzne kauzy z minulosti. Svoje účty chce a bude skladať iba obyvateľom Košického kraja.

Adama Šepetku do týchto volieb nominovala novovzniknutá strana Nezávislosť a Jednota (NAJ), ktorá tvrdo vystupuje a poukazuje na prepojenosť súčasných politických strán a oligarchie.

„Motivácia, ktorá ma vedie k tomu, že chcem kandidovať, je to, že si želám, aby Košický kraj bol lepším miestom pre život. Nemám chuť sa ďalej pozerať na to, ako mladí ľudia opúšťajú tento región, v ktorom chýba práca, kde kauza podáva ruku inej kauze. Kde ľudia dostávajú sľuby od politikov, ktorí sa na nich usmievajú z bilbordov pri cestách sľubujúc im veci, ktoré možno prídu na rad, až po splatení účtov svojim sponzorom. Viem, čo všetko sa dá dosiahnuť poctivou a tvrdou prácou. Viem, že ľudia už strácajú nádej, že by to raz mohlo ísť aj inak a lepšie. Preto som sa rozhodol kandidovať na župana, pretože to chcem zmeniť,“ povedal Adam Šepetka na tlačovej konferencii.

Adam Šepetka rovnako vyzval obyvateľov Košického kraja všetkých vekových kategórií, aby sa spoločne podieľali na vízii pre Košický kraj, lebo najlepšie poznajú problémy a ťažkosti svojho mesta, obce či okresu a možno majú aj návrhy, ako tieto veci riešiť. Šepetka dodal, že VÚC má dostatočné kompetencie, ako svojim obyvateľom pomôcť.

„Dajte nám o sebe vedieť, ponúknite svoje nápady na riešenie súčasných problémov kraja a staňte sa súčasťou nášho tímu. Pomôžte nám ich zrealizovať, či už ako poslanec za stranu NAJ alebo jej sympatizant. Vytvorme teda spoločne kraj o ľuďoch a pre ľudí,“ dodáva Adam Šepetka.

Adama Šepetku neuvidíte na bilbordoch, plagátoch, ale môžete ho stretnúť v uliciach alebo na sociálnych sieťach, v kontakte s vami vysvetľujúc, ako môžeme využiť príležitosti, ktoré nám náš kraj ponúka a ako ho môžeme zmeniť na lepšie miesto pre všetkých. Šepetka chce byť županom pre všetkých, ktorí nechcú, aby v kraji vládol klientelizmus, korupcia, netransparentnosť, finančné skupiny, rodinkárstvo a rôzne kauzy.

 Kontakt:

Ing. Adam Šepetka | kandidát na predsedu KSK | adam.sepetka@strana-naj.sk | +421 907 936 110

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore