Aktuality

Simona Jurčová sa zaplietla s dvoma knihami o Trnave

Dlhoročná členka trnavskej organizácie Simona Jurčová  sa na sklonku roka „zaplietla“ s dvoma knihami o Trnave. Prvá je pokračovaním jej minuloročného titulu Trnava – prechádzka v čase s názvom Trnava a Trnavčania. Zaradila do nej fotografie a príbehy mesta od konca 19. storočia do  prvej tretiny 20. storočia. Pri jej písaní, ako uviedla, musela neraz vynaložiť priam detektívne úsilie, aby fakty zoradila do súvislostí. Výsledkom sú príbehy niektorých „starých“ trnavských rodín, v texte vychádzala z článkov, ktoré publikovala od roku 2014 v kultúrnom mesačníku Novinky z radnice.

Do druhej s názvom Retro Trnava prispela na výzvu vydavateľstva Dajama textami k 160 pohľadniciam Trnavy z obdobia budovania socializmu. Kniha prináša zábery na známe i menej známe miesta Trnavy, tiež  momenty, kedy sa mesto budovalo, ale i búralo a ktoré už odvial čas. I tam musela občas pátrať, kedy pohľadnicový záber na Trnavu vznikol, lebo pohľadnice sa vydávali „na jedno kopyto“ a rozdielne boli iba v detailoch. Obe knihy sú už na predvianočnom knižnom trhu.

don

retro TRNAVA_obalka_oktober 2019

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore