Tlačové správy

V rožňavskej knižnici pripravili projekt Studnica odkazov Gemera

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pripravila pre stredoškolskú mládež a odbornú verejnosť projekt Studnica odkazov Gemera. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.

Gemer je bohatý na prírodné a kultúrne pamiatky, ale aj na osobnosti, ktoré sa pričinili k rozvoju regiónu, ale i celého Slovenska. „V roku 2023 si pripomíname okrúhle výročia viacerých štúrovcov. My sme sa v projekte zamerali  na Petra Kellnera Hostinského, Samuela Tomášika a Pavla Emanuela Dobšinského,“ povedala riaditeľka knižnice Iveta Kyselová. „Práve vďaka ich všestrannej činnosti boli položené základy vzdelanosti medzi prostým ľudom,“ dodala.

Prítomní sa, okrem iných, oboznámia s Petrom Kellnerom Hostinským ako s novinárom, ale aj ako tvorcom prvej štúdie o symbole dvojitého kríža, ktorý je v súčasnosti jedným zo  symbolov našej štátnosti. Má prvenstvo medzi slovenskými heraldickými prácami.

Aktivity spolku Tatrín, a jeho úlohu v období štúrovcov, odprezentujú pracovníci Múzea Janka Kráľa z Liptovského Mikuláša.

„Odbornej pedagogickej verejnosti poskytneme informácie a dokumenty z Úseku regionálnej literatúry, bibliografie a metodiky, ktoré je možné využiť pri vyučovaní regionálnej výchovy. Prednáška Národovci v regionálnej výchove zároveň priblíži aj využitie zážitkovo-informačnej záhrady,“ informovala Anna Kešeláková, pracovníčka knižnice.

Súčasťou tohto projektu je aj výstava s názvom Rodáci z Gemera, ktorá cez vizualizáciu priblíži život a tvorbu všetkých troch významných gemerských štúrovcov a vzdelancov.

Pre študentov je naplánovaná exkurzia do prvého slovenského gymnázia v Revúcej Po stopách národovcov a na miesta pôsobenia P.K. Hostinského, Samuela Tomášika a Pavla Emanuela Dobšinského.

V jesennej časti projektu  je pripravená pre študentov prednáška Štúrovskí novinári z Gemera o novinárskej a redakčnej tvorbe, a o literárnej tvorbe všetkých troch dejateľov prednáška Odkaz romantizmu v tvorbe gemerských štúrovcov.

Zámerom projektu Studnica odkazov Gemera je predstaviť mládeži a verejnosti činnosť týchto gemerských štúrovcov v oblasti šírenia spisovného jazyka do praxe, prezentovať historický odkaz, zviditeľniť ich dielo formou odborných prednášok, prezentácií, besied, výstavy dokumentov a literatúry, exkurzie. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt:

www.kniznica-rv.sk      E-mail: kniznica@kniznica-rv.sk

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore