Tlačové správy

Mesiac štartujúcich letných prázdnin sa nesie v Galérii umelcov Spiša v znamení nových výstavných projektov a prázdninového balíka programov pre rodiny s deťmi

  • Miesto:                                                 Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín:                                                 1. 7. – 31. 7. 2023
  • Kontakt pre médiá:                             Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Web:                                                     www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, otvára v júli nové výstavné projekty Kľukatými cestami / Slovenská moderna zo súkromnej zbierky, Human Animal III. / Zmiz hmyz! a Limity surrealizmu / Emil Sedlák, Karol Baron. Počas celého mesiaca pripravujeme v rámci programu Prázdniny v galérii široké spektrum tvorivých dielní orientovaných pre rodiny s deťmi a pre určenú kategóriu detí od 6 do 15 rokov organizujeme ďalší ročník denného edukačno-kreatívneho tábora Galerijný skauting. Hudobný večer projektu

X-ART / Koncert v galérii sa bude niesť v rytmoch zvukovej performancie výtvarníka a soundartistu Zbyňka Prokopa, realizovanej k finisáži profilovej výstavy Partitúry.

Už iba do nedele, 16. júla uvádzame aktuálne výstavy Niekoľko zelených záznamov nadrozmernej čiernej skrinky, Zbyněk Prokop: „Partitúry“, 1980 – 2022 a Od mimézis k hyperrealite / Akvizície v interakcii II., 2017 – 2021. Okrem stálych expozícií v interiéri Jozef HanulaTerra Gothica sú celé leto sprístupnené aj sezónne výstavy v exteriéri: Záhrada umenia, Pomník Csontváryho, Zo zbierky galérie a keramika Petra Smika v sérii Krabice & Klobúky & Srdcia. Koncom mesiaca, v stredu 26. júla otvára galéria pre verejnosť tri nové výstavné koncepty, reflektujúce súčasné i historické umenie, ako i galerijnú zbierku. V rámci putovných výstav uvádza galéria bannerovú výstavu U-POINTs v exteriéri Podtatranského múzea v Poprade, v termíne 1. 7. – 1. 10. 2023.

Galéria umelcov Spiša je v júli pre verejnosť otvorená: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa, 11.00 – 16.00. Počas Dlhého dňa s umením v stredu, 12. 7. je galéria otvorená od 10.00 do 19.00. Galéria je zatvorená v stredu, 5. 7. (štátny sviatok) a v nedeľu 23. 7. (reinštalácia výstav).

NOVÉ VÝSTAVNÉ PROJEKTY / vernisáž 26. 7. 2023 o 17.00, galérie otvorená v čase 15.00 – 20.00.

KĽUKATÝMI CESTAMI / SLOVENSKÁ MODERNA ZO SÚKROMNEJ ZBIERKY. Reprezentatívne diela od 26-tich zvučných mien slovenskej moderny poukazujú na vývoj moderného slovenského umenia s dôrazom na diela Generácie 1909, aj vzhľadom na ich početnosť i kvalitu v súkromnej zbierke. Cyklus výstav Téma. Kurátor: Jozef Ridilla.

HUMAN ANIMAL III. / ZMIZ HMYZ! Výstava prezentuje diela 24 autorov z 5-tich krajín (CZ, HU, PL, RS, SK), reflektujúce ambivalentný vzťah človeka a hmyzu v rámci psychologických, mytologických a environmentálnych asociácií. Cyklus výstav Téma. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

LIMITY SURREALIZMU / EMIL SEDLÁK, KAROL BARON. Tematická prezentácia diel umelcov zo zbierky, ktorých tvorba nadväzuje na surrealistické tendencie, interpretované v grafike, maľbe a objektoch. Cyklus výstav Zbierka. Kurátorka: Kamila Paceková – GUS.

 LETNÉ PROGRAMY PRE RODINY S DEŤMI / https://www.gus.sk/prazdniny-v-galerii-2/

3.7. – 25. 8. 2023, pondelok – piatok / 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 | PRÁZDNINY V GALÉRII.

Vstupné: 5 € / osoba, min. 3 účastníci. Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi zamerané na rôznorodé výtvarné a remeselné techniky. Každý týždeň – nová technika.

DENNÉ TÁBORY: GALERIJNÝ SKAUTING  / https://www.gus.sk/galerijny-skauting/

Turnus / 31. 7. – 4. 8. 2023, pondelok – piatok / 9.00 – 16.00

Účastnícky poplatok 120 € / dieťa. Týždeň plný zábavy a kreativity! Dielne, exkurzie, stretnutia s umelcami, výstavy a mnoho inej zábavy. 5-denný tábor je určený pre deti od 6 do 15 rokov.

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ

12.7. 2023, streda / 19.00 – 20.00 | X-ART / KONCERT V GALÉRII: Zbyněk Prokop.

Vstupné: 6 € / osoba. Zvuková performancia výtvarníka a soundartistu. Finisáž výstavy Partitúry.

26.7. 2023, streda / galéria otvorená: 15.00 – 20.00 | VERNISÁŽE VÝSTAV 3v1 o 17.00.

Vstup voľný. Kľukatými cestami, Human Animal III. / Zmiz hmyz!, Limity surrealizmu / Emil Sedlák, Karol Baron. 

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionál-neho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov (k 31. 12. 2022), časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu s aktuálnymi výstavnými konceptami. V roku 2022 galéria uviedla 24 výstav, 15 výstavných prehliadok v 3D, uviedla 100 programov, vystavila 153 umelcov z 10 krajín, získala 78 nových akvizícií a 256 knižničných prírastkov, privítala 12 500 návštevníkov „naživo“ a 24 600 v online prostredí.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore