Tlačové správy

Slovenský pohár v cestnej cyklistike MASTERS

Slovenský pohár v cestnej cyklistike MASTERS ako 15. kolo Merida Road cup 2023
Verejné preteky jednotlivcov pre kategórie Hobby, novinári – polygrafi

Preteky jednotlivcov

ZNIEVSKE DNI CYKLISTIKY 2023

Organizátor Slovenský Zväz Cyklistiky CPV
Usporiadateľ Obec Kláštor pod Znievom v spolupráci s RCT Martin
Dátum a miesto 19.8. 2023 /Sobota/ Kláštor pod Znievom
Riaditeľ pretekov Ing. Vladimír Čambor, starosta obce
Čestný riaditeľ pretekov p. Juraj Farbiak
Technický riaditeľ pretekov Ing. Rastislav Belák      0905 218 642   belak@viena.sk
Tajomník pretekov Mgr. Maroš Halahija   0907 879 731   halahija.maros@gmail.com
Hospodár pretekov p. Miroslava Krupárová
Hlavný rozhodca p. Marián Vörösmarty  + 421 903 647 960   marfylv@gmail.com
Kategórie Muži Masters A,B,C,D,E,F,G,H   Ženy Masters A,B,C,

Hobby 18 – 39 roční, 40 – 49 roční, 50 a starší,    Novinári – polygrafi

Prihlášky https://www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna-cyklistika/kalendar

prihlasovanie prebieha do 17.8.2023 do 15:00.

Štartovať môžu iba vopred prihlásení pretekári. Pretekári v kategórii Hobby a novinári – polygrafi na prihlasujú priamo v kancelárii pretekov

Kancelária pretekov 7:30 – 9:00 hod. Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181/50

Po 9:00 hod je kancelária pretekov a registrácia pretekárov uzavretá.

Štart/Cieľ Obec Kláštor pod Znievom, pred obecným úradom
Ceny Prví traja v každej kategórii vecná cena
Štartovné Muži Masters A,B,C,D, Ženy Masters A,B,C, hobby, novinári – polygrafi – 20 Eur

Muži Masters E,F,G,H  – 10 Eur

Úhrada v kancelárii pretekov pri prezentácii.

Podmienka účasti Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2023 a štartovné číslo MERIDA ROUD CUP 2023 , Hobby, novinári – polygrafi doklad totožnosti OP.
Trať pretekov Kláštor pod Znievom – Moškovec – Abramová -Slovenské Pravno – Vyšehrad – Nitrianske Pravno – Kľačno – Diel – Predvrícko – Kláštor pod Znievom, dĺžka okruhu 50 km
Štart kategórií 10.00 Muži Masters A,B,C, – 2 okruhy

10.10 Hobby, Novinári – polygrafi – 1 okruh

10.15 Muži Masters D,E,F,G,H Ženy masters A,B,C –  1 okruh

Vyhodnotenie Po dojazde Mužov Masters A,B,C,
Sprchy Základná škola Františka Hrušovského, Ul. Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
Zdravotné zabezpečenie Záchranári Martin Mgr. Michal Repiščák +421 902 204 420
Predpis Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu.

V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC.

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu.

Iné Všetci účastníci sú povinní dodržiavať pokyny polície a usporiadateľov.

Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti. Jazda v protismere je zakázaná v prípade opakovanej jazdy vľavom pruhu bude pretekár vylúčený.

Parkovanie vozidiel v obci Kláštor/ Znievom bude možné  len na vyznačených miestach.

Mapka okruhu:

Posledné 3 km:

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore