Tlačové správy

Galéria umelcov Spiša otvára v novembri tri nové výstavné koncepty a uzatvára tohtoročný projekt X-ART/ Koncert v galérii

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 1. 11. – 30. 11. 2023
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Na stiahnutie: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, odštartuje november vo veľkom štýle – otvorením nových unikátnych výstavných projektov:  Ľubo Stacho: Modlitba / Sacral Elementum V. (chronologická projekcia diela s akcentom na duchovné odkazy), Helmut Bistika: Herzlicht (hľadanie slobody v tvorbe prostred-níctvom hry) a Tomáš Cetera: glob/lok (záznamy glokálnych fragmentov spišskonovoveského autora). Hneď v úvode mesiaca sa zrealizuje obľúbený program Nedeľný kreatívny ateliér: Košíček maškrtníček, určený pre jednotlivcov i rodiny s deťmi a záver bude patriť tohtoročne poslednému inštrumentálnemu vystúpeniu vedúceho violovej skupiny Petra Zwiebela v rámci projektu X-ART / Koncert v galérii.

Už len do 5. 11. 2023 sú sprístupnené končiace výstavy: Kľukatými cestami / Slovenská moderna zo súkromnej zbierky,  Human Animal III. / Zmiz hmyz! a Limity surrealizmu. V balíku výstav sa nachádzajú stále expozície: Jozef Hanula a Terra Gothica a bez časovej limitácie uvádzame na web stránke galérie virtuálne 3D prehliadky výstav a stálych expozícií.

Galéria umelcov Spiša je v novembri pre verejnosť otvorená: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa, 11.00 – 16.00. Počas Dlhého dňa s umením v stredu, 15. 11. je galéria otvorená od 15.00 do 20.00.

Zatvorené je počas sviatkov: v stredu, 1. 11. a v piatok, 15. 11.

NOVÉ VÝSTAVNÉ PROJEKTY | vernisáž výstav v stredu, 15. 11. 2023 o 17.00

ĽUBO STACHO: MODLITBA / SACRAL ELEMENTUM V. | Chronologická projekcia autorovho diela s akcentom na duchovné odkazy od klasickej fotografie po nové médiá v tematickom dialógu a v rozsahu piatich dekád tvorby. Výstava reflektuje duchovnú podstatu tvorby a záujem o zobrazenie sakrálnych tém vo vybraných cykloch. V rámci Roku sakrálneho umenia a cyklu výstav Téma. Kurátorky: Lucia Benická – GUS, Monika Stacho.

HELMUT BISTIKA: HERZLICHT | noch immer wichtig / stále dôležité | Hľadanie slobody v tvorbe a živote prostredníctvom hry, kde haptická kvalita nájdených materiálov odkazuje na dotyk ako dôležitý aspekt fyzického a psychického liečenia (sa). Cyklus výstav Profily. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

TOMÁŠ CETERA: glob/lok | Záznamy glokálnych fragmentov získané ponorením sa do bytových jednotiek pitoreskných susedov. Zberateľské, chovateľské a poľovnícke vášne odzrkadľujú širšie spoločenské vzťahy a stávajú sa zámienkou na vytváranie nových konšpiračných teórií. Cyklus výstav Profily. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

 PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ | https://www.gus.sk/aktualne-programy/

  • 5.11. 2023, nedeľa / 13.00 – 15.30 | NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: Košíček maškrtníček

Tvorivé dielne pre celú rodinu! Výroba košíčka na sladké dobrôtky z kartónu a tričkoviny. Lektorka: Anna Timková – GUS. Vstupné: € 5 / osoba, v cene prehliadka výstav.

  • 15. 11. 2023, streda / 15.00 – 20.00 | DLHÝ DEŇ S UMENÍM

Všetky expozície sprístupené do večera. Vstupné: štandardné.

  • 15.11. 2023, streda / 17.00 | VERNISÁŽE VÝSTAV 3v1

Galéria otvorená: 15.00 – 20.00. Vernisáže výstav. Hudobný program: Peter Machajdík.

  • 29.11. 2023, streda / 19.00 – 20.00 | X – ART / KONCERT V GALÉRII | Viola Sólo! Peter Zwiebel

Sólové vystúpenie vedúceho violovej skupiny a člena Slovenského komorného orchestra. Vstupné: 6 € / osoba.

PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY

Bohatá ponuka tvorivých dielní a komentovaných prehliadok pre všetky typy škôl.

Prehľad programov na web stránke: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/skoly

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond k 30. 6. 2023 tvorí 2 529 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore