Aktuality

Blíži sa minijubilejný 30. ročník Zlatého súdka

Len ten, kto lepšie, bližšie a dlho pozná Fedora Vica, pochopí, že zväčša bez akejkoľvek „vonkajšej“ podpory len svojou húževnatosťou, zaťatosťou a neoblomnosťou dokázal doviesť „svoje dieťa“ – súťaž v kreslenom humore na tému Pivo pod názvom Zlatý súdok – do jej minijubilejného 30. ročníka. Všetky podstatné informácie sú v priloženom vyhlásení súťaže.

Výbor Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove, ktorej F. Vico bol viac rokov členov, ale už nie je, ale on vystúpil alebo bol odídený za svojho života z mnohých iných organizácií a neprevzal si rôzne ceny, oslovil F. Vica ako vyhlasovateľa s tým, že je pripravený mu pomôcť pri organizovaní súťaže ako spoluorganizátor. Aj s udelením svojej ceny s finančnou čiastkou. Do zasadnutia poroty v posledný februárový deň je ešte dosť času, aby si F. Vico dobre rozmyslel túto ponuku – ale aj výbor RO SSN.

Stalo sa tak aj vlani pri 29. ročníku tejto medzinárodnej súťaže. Autor týchto riadkov bol členom poroty (bolo tomu tak aj v mnohých predošlých rokoch, že „porotcovanie“ sa ušlo predsedovi RO SSN v Prešove) a tá pod vedením poľského karikaturistu, Vicovho veľmi dobrého priateľa, Henryka Cebulu dospela k rozhodnutiu, že Veľkú cenu (Grand Prix) 2023 dostal Ľubomír Juhás (Slovensko). Ocenení boli autori z Ukrajiny, Poľska, Číny, Česka, Srbska, Turecka, Francúzska, Bosny a Hercegoviny a Indonézie. Porota posudzovala  332 prác od 135 autorov z  29 krajín. Slávnostné odovzdávanie cien bolo na chodníku pred Šarišskou galériou v Prešove – ako vždy – na Deň vtákov 1. apríla. Tomu bude tak aj tohto roku, i keď budú veľkonočné sviatky.

Vlani RO SSN v Prešove svoju cenu aj s finančnou odmenou udelila Mojmirovi Mihatovi z Chorvátska.

Jozef Jurčišin, predseda RO SSN v Prešove

Zlatý súdok 2024_ vyhlásenie

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore