Tlačové správy

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2024 v Košiciach

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky usporiada dňa 14. marca 2024 v Congress Hoteli Centrum v Košiciach Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2024 – FITS 2024. Nosnou myšlienkou podujatia, ktorého sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, sú Batériové technológie na Slovensku.

Odborná časť konferencie ponúka nasledovných 7 vystúpení:

  • Perspektívy využívania batériových technológií na Slovensku  pohľadu Slovenskej batériovej aliancie, Andrea STRAKOVÁ FEDORKOVÁ, Slovenská batériová aliancia
  • Moderné prístupy a algoritmy pre odhad kondície a bezpečnosti batérií, Miroslav MIKOLÁŠEK, FEI STU Bratislava
  •  Stav výskumu a inovácií v batériovom sektore na Slovensku a Európskej únii, Maroš HALAMA, FMMR TU Košice
  •  Súčasný stav a perspektívy spracovania vyradených akumulátorov z elektromobilov, Tomáš HAVLÍK, expert
  •  Prevádzka stacionárnych úložísk v závislosti na ich technológii, Tomáš KOŠICKÝ, INO-HUB Energy
  •  Moderné výkonové prvky pre nabíjacie stanice a meniče, Juraj MAREK, FEI STU Bratislava
  •  Vývoj Batérií na Slovensku so zameraním na Next-Gen Battery Technology, Michal BUMBÁK, INOBAT

V  slávnostnej časti programu konferencie budú členom ZSVTS, za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS, Plaketa k 30. výročiu vzniku ZSVTS.

Info o ZSVTS

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločnosti (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové združenie záujmových odborných vedecko-technických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier. Reprezentuje viac ako 20-tisícovú členskú základňu, združenú v 44 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a odborných vysokých škôl v Slovenskej republike. Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky. ZSVTS je členom významných medzinárodných mimovládnych organizácií ako sú FEANI (Európska inžinierska federácia), WFEO (Svetová inžinierska federácia), ENAEE (Európska sieť akreditačných agentúr) a ďalšie.

Kontakt pre média:                                            

Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING, 02/5020 7629; krajcovic@zsvts.sk

ZSVTS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore