Tlačové správy

Otvorený list na podporu ponechania Zariadenia núdzového bývania na Adlerovej ul. 4 v Košiciach

Vážený pán predseda, podpredsedovia a poslanci KSK.

Týmto otvoreným listom chcem vyjadriť podporu na ponechanie Zariadenia núdzového bývania na Adlerovej ul. 4 v Košiciach. Taktiež chcem vyjadriť súhlas a podporu k stanoviskám Asociácie prijímateteľov sociálnych služieb v SR (APSSSR) Bratislava, ktoré bude predložené na zastupiteľstve KSK 22.10.2012 pri prejednávaní bodu č. 8:

 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického sampsrávneho kraja – 3.etapa.

Mesto Košice je druhým najväčším mestom SR, v počte obyvateľov takmer 300.000 a NEMÁ v správe žiadne zariadenie núdzového bývania tohto typu. Túto sociálnu službu poskytuje prostredníctvom Arcidiecéznej charity a Dorky n.o., ktoré nie sú v jeho priamej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na rok 2013 sa Mesto Košice stáva EHMK – Európskym hlavným mestom kultúry. Prípravy sú v plnom prúde, ktoré hodnotím ako prínos pre mesto a obyvateľov. Ale… chcem pripomenúť, aby sme nezabúdali na:

  • kultúru človeka
  • kultúru rodiny
  • kultúru bývania
  • kultúru spoločnosti

Čo povieme a ako predstavíme „kultúru, v ktorej najvyššou hodnotou je človek“ odkázaný na sociálne služby?!?!

Týmto otvoreným listom chcem vyjadriť podporu na ponechanie Zariadenia núdzového bývania na Adlerovej ul. 4 v Košiciach.

Nie je mi neznáma situácia, v akej sa nachádza ekonomika Slovenska. Napriek tomu mi dovoľte poukázať na isté možnosti, napr.

a) vypracovať projekt, kde by sa dali získať financie na zachovanie zariadenia núdzového bývania prostredníctvom fondov z EÚ

b) vypustiť 1-2 aktivity v rámci dotácie z finančných prostriedkov mesta a následne ich použiť na záchranu núdzového bývania

c) zorganizovať zbierku, prípadne osloviť sponzorov

Je mi zrejmé, že to nerieši situáciu dlhodobo, ale pomôže získať čas na hľadanie a realizáciu ďalších možností. Nezabúdajme, že ľudí odkázaných na túto službu sociálnej pomoci bude pribúdať. Skúsme sa vžiť do situácie rodiča (najmä matky) a dieťaťa, ktorí sa okolnosťami života  ocitli v núdzi, a táto neistota bývania má nepriaznivý dopad na ich psychiku, zdravie a ďalší rozvoj dieťaťa.

„Komunikujme navzájom“ a nájdeme riešenia.

S pozdravom

Dana Baňasová, poslankyňa MZ MČ KE – sídl. Ťahanovce

[download id=“36″]

Na vedomie:

  • primátor mesta MUDr.Richard Raši, PhD, MPH
  • námestníčka primátora pre sociálnu oblasť MUDr. Renáta Lenártová
  • starostovia a poslanci MZ

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore