Aktuality

Súťaž pre novinárov z východu

Záber z minulého ročníka, foto: Tomáš Čižmárik - archív

Regionálna organizácia SSN v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú 18. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2012.

Regionálna organizácia SSN v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú 18. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2012.

Porota na čele s Mgr. Petrom Kubinyim z Katedry žurnalistiky FF UK Bratislava a šéfreportérom Plus 7 dní, delegovaným LITFOND-om, očakáva príspevky redaktorov a spolupracovníkov tlače, rozhlasu, televízie, tlačových agentúr a internetových novín v Košickom a Prešovskom kraji. Hodnotiť bude predovšetkým objavnosť témy, pútavosť, aktuálnosť, hodnovernosť, presnosť, objektívnosť a profesionálne majstrovstvo.

Záber z minulého ročníka, foto: Tomáš Čižmárik - archív

Záber z minulého ročníka, foto: Tomáš Čižmárik – archív

Každý autor môže poslať do súťaže najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2012. Súťaž je vypísaná pre 4 kategórie: spravodajské, analytické a beletristické žánre a  novinársku fotografiu. Navyše vyhlasovateľ súťaže ocení prémiou prácu, ktorá verne a originálne odzrkadlí obraz života obyvateľov východoslovenského regiónu.

Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna v Košiciach. Naše dlhoročné poznatky z predchádzajúcich ročníkov súťaže ukazujú, že popri správe je najčastejšie používaným žánrom rozhovor. Naoko veľmi jednoduchý žáner, ale porotcovia signalizujú, že sa nevieme pýtať, klásť otázky. Peter Kubinyi teda záujemcom vysvetlí, ako na to.

Štatút súťaže

[download id=“46″]

(kač)

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore