Tlačové správy

Verejné ocenenia pre 15 jednotlivcov a 7 kolektívov z Košického kraja

Na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK v piatok 27. novembra 2015 v Štátnom divadle v Košiciach odovzdá predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy 15 jednotlivcom a siedmim kolektívom.

Verejné ocenenie Cena Košického samosprávneho kraja sa udeľuje podľa Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení KSK jedenkrát ročne osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Ocenené kolektívy a osobnosti vybrala a odporúčala zastupiteľstvu komisia na udelenie verejného ocenenia zložená z predsedov komisií zastupiteľstva a predsedov poslaneckých klubov. V roku 2015 prevezmú Cenu KSK traja jednotlivcov a dva kolektívy. Druhým najvyšším ocenením je Cena predsedu KSK, ktorú získajú rovnako traja jednotlivci a dva kolektívy. Plaketu predsedu KSK odovzdá Zdenko Trebuľa deviatim jednotlivcom a trom kolektívom.

Cenu KSK prevezme riaditeľ Domova sociálnych služieb Domovina, n. o. v Žehre – Hodkovciach Juraj Beňa, starosta obce Kechnec Jozef Konkoly, poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková, Štátne divadlo Košice založené v roku 1945 a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Cenu predsedu KSK za rok 2015 získajú reprezentant SR v naturálnej kulturistike Jozef Bomba, zakladateľ Klubu slovenských turistov v Margecanoch Jozef Halcin, vedúca oddelenia školstva na Magistráte mesta Košice Mária Kavečanská, kolektív autorov publikácie Lexikón Košičanov 1. časť od A po I a Literárna spoločnosť Pravé orechové  pod vedením Slavomíra Szabóa.

Nositeľmi Plakety predsedu KSK sa stanú historička Uršula Ambrušová, výtvarníci Mikuláš Baňacký a Helmut Bistika, konateľ spoločnosti JO-MA, spol. s r. o., Trebišov Jozef Gazdag, pedagóg Juraj Kačmár, konateľka ELEKTROSET Krompachy, s. r. o. Amália Mikulová, folklorista z Gemera Ivan Nemčok, starosta obce Choňkovce Ján Skyba, vedec, pediater a nefrológ Miroslav Šašinka, Dychový orchester zo Štósu, Folklórny súbor Rozmaring zo Sene a detský spevácky zbor pri ZUŠ Michalovce Pro Musica.

Cenu KSK predstavuje medaila zobrazujúca erb KSK, súčasťou je certifikát a finančný dar vo výške 665 eur. Ďalším verejným ocenením je Cena predsedu KSK, ktorej súčasťou je finančný dar vo výške 335 eur. Dvaja z nositeľov Ceny KSK avizovali, že svoje finančné dary poukážu vybraným organizáciám – Jozef Konkoly Súkromnej Základnej škole v Kechneci a Monika Smolková Vysokošpecializovanému odbornému ústavu geriatrickému sv. Lukáša v Košiciach, n.o.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja

www.vucke.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore