Tlačové správy

Klaster Košice IT VALLEY získal zlatý certifikát európskej excelentnosti ako prvý v strednej Európe

Košice IT Valley preukázal, že patrí medzi svetovú elitu. V roku 2015 bol ako prvý v strednej Európe certifikovaný na „Cluster Management Excellence Label GOLD“ a je vôbec jedným z troch certifikovaných klastrov za oblast informačno-komunikačných technológií (IKT).

Toto ocenenie sa udeľuje klastrom, ktoré preukážu manažment svojej organizácie na vysokej úrovni a zároveň odhodlanie naďalej zlepšovať svoju organizáciu s cieľom maximalizovať svoju výkonnosť. „IT sa mení a rovnako rýchlo napreduje aj úroveň služieb, ktoré sú poskytované do celého sveta práve z Košíc. Už dnes sa v Košiciach robí najzaujímavejšií vývoj produktov v Európe. Je preto na mieste, že práve Košice IT Valley sa rovnako posúva v rebríčku klastrov. Otvárajú sa tak nové možnosti spolupráce nie len pre klaster, ale najmä pre jeho členov,” hovorí Ivan Hruška, predseda Správnej rady Košice IT Valley.

V súčasnosti klaster reprezentuje vyše 8500 zamestnancov v IKT, s potenciálom vytvoriť ďalších 1 500 plus pracovných miest do roku 2020. Vďaka jedinečnému prepojeniu akademickej sféry, verejného a súkromného sektora klaster vytrvalo využíva synergie spolupráce členov združenia. Získanie tohto ocenenia napomôže klastru presadiť ambíciu rozšíriť medzinárodnú spoluprácu s cieľom propagácie tohto jedinečného prepojenia a zároveň napomôže k propagácii regiónu ako podnikateľsky priaznivého prostredia.

„Košice IT Valley má veľký potenciál a je skvelým príkladom, že klastre na Slovensku môžu byť na svetovej úrovni. Benchmarking prostredníctvom unikátnej metodológie ESCA predstavuje spôsob porovnania našich klastrových organizácií v medzinárodnom meradle,“ hovorí Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD., riaditeľ Sekcie inovácií Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorý je národným benchmarkingovým expertom ESCA.

Združenie Košice IT Valley vzniklo v marci 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, verejnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa pretransformovalo na klaster. V súčasnosti má 53 členov a 3 sympatizantov. Hlavným cieľom klastra Košice IT Valley je vytvárať podmienky pre rozvoj IKT priemyslu a tým napomáhať k zvyšovaniu kvality života v regióne východného Slovenska.

www.kosiceitvalley.sk

http://www.cluster-analysis.org/gold-label-new

Kontakt pre média:

Ing. Kristína Kertészová, Košice IT Valley z.p.o,

kristina.kerteszova@itvalley.sk, 0948 724 859

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore