Tlačové správy

Mesto Košice opätovne vyzýva aktivistov, aby predložili petíciu proti parkovaniu

Mesto Košice opätovne vyzýva aktivistov – organizátorov petície proti parkovaniu, aby predložili petičné hárky v súlade so zákonom o petičnom práve a legitimizovali tak svoju požiadavku na zrušenie zavádzaného parkovacieho systému v desiatich rezidentských zónach a na vrátenie systému parkovania do stavu pred 1.7.2016, kedy prevládal v týchto rezidentských zónach chaos a nervozita.

Vyzývame organizátorov petície proti parkovaniu, aby nehľadali výhovorky a nevymýšľali si pochybnosti o tom, ako bude s petičnými hárkami naložené, aby si urobili fotokópie petičných hárkov a petičné hárky konečne predložili. Jedine v takom prípade reálne preukážu svoje legitímne oprávnenie zastupovať Košičanov v snahe dosiahnuť zrušenie nového parkovacieho systému, ktorým sa na verejnosti a v masmédiách prezentujú.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore