Tlačové správy

Návrh zmeny VZN o parkovaní: Požiadavky Košičanov sú zapracované, ďalšie pripomienky neprišli

Včera, 4. decembra 2016, uplynula zákonná lehota na pripomienkovanie zmeny VZN o parkovaní. Od 24. novembra 2016, kedy bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení zverejnený oficiálny návrh zmeny VZN, mesto Košice nedostalo v rámci zákonom stanoveného pripomienkového konania žiadne zásadné pripomienky k návrhu od poslancov mestského zastupiteľstva či miestnych zastupiteľstiev dotknutých mestských častí, ani od obyvateľov mesta Košice. 

Mesto Košice pripravilo návrh zmeny VZN č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v súlade s uznesením septembrového rokovania mestského zastupiteľstva (MZ), za ktoré zahlasovalo 36 z 39 prítomných poslancov, podporujúcich tak konkrétne návrhy ako vylepšiť parkovací systém, predložené primátorom Richardom Rašim. Návrh zmeny VZN je súčasťou programu zasadnutia MZ, ktoré sa uskutoční 12. decembra 2016.

Už pri príprave návrhu uznesenia na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva mesto Košice vychádzalo z vyhodnotenia požiadaviek a pripomienok Košičanov k parkovaciemu systému, zavádzanému od 1. júla tohto roka. Vážne sa nimi zaoberalo aj počas prípravy návrhu zmeny VZN o dočasnom parkovaní. Ten špecifikuje, ako je možné parkovací systém vylepšiť tak, aby vyhovoval čo najväčšiemu počtu Košičanov. Samozrejme za podmienky, aby obyvatelia Košíc, ktorí bývajú v rezidentských lokalitách 1 – 10, mohli bez problémov zaparkovať v blízkosti svojho bydliska.

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore