Tlačové správy

Košická regionálna komora SOPK si zvolila nového podpredsedu na 6. volebné obdobie

Bilancia podnikateľského prostredia v regióne za rok 2016

V piatok 17. februára 2017 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej len KRK SOPK), v priebehu ktorého bolo zvolený nový predseda, podpredsedovia ako aj samotní členovia predstavenstva KRK SOPK na 6. volebné obdobie 2017–2022. Jednou z prioritných tém boli otázky rozvoja podnikateľského prostredia v regióne, duálneho vzdelávania či téma aktuálnych trendov v slovenskej a svetovej ekonomike. KRK SOPK v rámci zhromaždenia predstavila svoje minuloročné projekty a aktivity a prezentovala svoje kľúčové plány na rok 2017.

Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 17.2.2017, vyhodnocovala Košická regionálna komora SOPK svoju činnosť za uplynulý rok a zároveň predložila svoje plány na rok 2017.

Počas minulého roka prijala regionálna komora niekoľko významných zahraničných misií a to napríklad z Japonska, Brazílie či zo susednej Ukrajiny a v rámci partnerských vzťahov s pohraničnými regiónmi Maďarska zorganizovala KRK SOPK misiu slovenských podnikateľov do Nyíregyiházy. Aktívna bola kancelária SOPK v Košiciach aj pri spolupráci na organizácii Slovensko–Ukrajinského (obchodného) Fóra, ktoré bolo súčasťou významného medzinárodného podujatia Dni Ukrajiny v Košiciach. Úspešnú zahraničnú spoluprácu nadviazala komora aj s Kanadským veľvyslanectvom na Slovensku, keď pre podnikateľov z Košického regiónu zorganizovala konferenciu na tému komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode CETA. V septembri mala Košická regionálne komora možnosť združiť expertov na tému regionálneho rozvoj a urbanizmu pri príležitosti návštevy zástupcov Viedenskej univerzity a zároveň odborníkov na danú tematiku, ktorý navštívili  náš región.

“Aj v roku 2016 sme zorganizovali niekoľko vydarených akcií a stretnutí, ktoré sme pripravili v spolupráci s našimi partnermi z regiónu akými sú napríklad Úrad KSK, mesto Košice, SARIO či kancelária AmCham Slovakia v Košiciach. Mimoriadne prospešná pre rozvoj podnikateľského prostredia v našom kraji je aj úzka spolupráca s MZVaEZ SR a zahraničnými delegáciami pôsobiacimi na Slovensku”, uviedla riaditeľka Košickej regionálnej kancelárie SOPK Ing. Agnesa Klimová.

Košická regionálna komora SOPK sa v uplynulom roku venovala aj vzdelávacím aktivitám. Najvyšší záujem bol preukázaný o sériu školení na tému elektronických schránok právnických osôb, nového zákona o verejnom obstarávaní či nových požiadaviek v oblasti noriem ISO.

KRK SOPK sa môže pochváliť aj poradensko-konzultačnou činnosťou, službami v oblasti vzdelávania a ďalšími aktivitami, ktoré sú usporadúvané predovšetkým pre členskú základňu SOPK. Medzi najvyhľadávanejšie akcie patria Klubové štvrtky, ktoré predstavujú možnosť stretnutia a diskusie s významnými osobnosťami zo Slovenska a sveta. Svojim členom sprostredkováva komora obchodné kontakty pre konkrétne obchodné príležitosti doma i v zahraničí. Pre slovenských podnikateľov zorganizovala aj minulý rok KRK SOPK formou  misie kontaktné dni v Užhorode..

Počas Valného zhromaždenia prebehli voľby volených orgánov KRK SOPK, v rámci ktorých bol členmi regionálnej komory úspešne zvolený predseda, traja podpredsedovia a 11 členov predstavenstva KRK SOPK na nadchádzajúce 6. volebné obdobie 2017–2022.

Slovenská obchodná a priemyselná komora (ďalej len SOPK) je verejno-právna inštitúcia pôsobiaca na území Slovenskej republiky. SOPK je nezávislým reprezentantom trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikateľských subjektov a podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej, európskej a globálnej dimenzii, a to najmä prostredníctvom ovplyvňovania tvorby podnikateľského prostredia. SOPK zastrešuje viac ako 6 000 firiem, ktoré tvoria cca 85-87% HDP a cca 95% exportu Slovenskej republiky. Zastúpenie v SOPK majú podnikatelia – veľké i malé firmy, finančný sektor, vzdelávacie inštitúcie ako aj iné organizácie.

Kontakt:

Ing. Agnesa Klimová, riaditeľka

Košická regionálna komora SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Adresa: Bačíkova 5, 040 01 Košice

č.tel.: +421 55 622 06 33

e-mail: agnesa.klimova@sopk.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore