Tlačové správy

Deň jablka – výstava členov Podvihorlatskej palety v košickom Výmenníku Štítova

Poslaním  Dňa jablka, ktorý sa uskutočňuje pri príležitosti Dňa pôvodných odrôd jabĺk – 21. októbra. Tento deň sa na Slovensku pripomína od roku 1991, bol inšpirovaný britským Apple Dey-om. Jej cieľom je pripomínať nielen rozmanitosť odrôd jabĺk, ale aj význam tohto  pre každého dostupného ovocia pre zdravie a stalo sa aj symbolom zdravého životného štýlu.

Jablko ľudstvo sprevádza od raja, bolo inšpiráciou pre umelcov celou históriou civilizácie. Členovia Podvihorlatskej palety a ich priatelia zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Ukrajiny svojimi dielami podporujú myšlienku prezentácie jablka sebe blízkym spôsobom: výtvarným prejavom, z čoho vznikla zaujímavá kolekcia, časť z nej predstavujeme aj na tejto výstave vo Výmenníku Štítova.

Na projekte Deň jablka, ktorý vznikol vďaka iniciatíve Márie Boškovej z  Únie žien v Koškovciach v roku 2014, Podvihorlatská paleta participuje tvorivou dielňou a výstavou obrazov od roku 2017.

Podvihorlatská paleta je občianske združenie, ktoré v roku 2012  založili  v Humennom Mária Lelková, Mária Haburajová, Viera Rosová a Anna Šimkuličová s cieľom venovať sa  voľnočasovým aktivitám, zdokonaľovať sa vo výtvarnej tvorbe a vzdelávať sa v umenovedných oblastiach.

Členskú základňu tvoria dospelí ľudia rôzneho veku a rôznych povolaní so záujmom o výtvarnú tvorbu. Združenie svoje priority sústredilo na pravidelné stretávanie sa raz týždenne, na získavania skúseností vo výtvarných technikách účasťou na tvorivých dielňach a na plenéroch. Cenným prínosom pre tieto aktivity bola spolupráca s podobne orientovanými združeniami v Košiciach – K-art, Stropkovskí voľní umelci, Svidnická paleta,  v Poľsku  v Sanoku a v Przemyśli, v Maďarsku so Zemplínskym kruhom výtvarných pedagógov v Šárošpatku a na Ukrajine v Chuste, ako aj s Klubom vojenskej histórie Beskydy,   nadáciou Krajczáros zo Székesfehérváru a Klubom onkologických pacientov v Humennom, s ktorými spolupracuje na spoločných kreatívnych projektoch.

Medzi významné prezentácie a dlhodobejšie projekty Podvihorlatskej palety patria v tomto roku už 10.  ročník  výstavy a tvorivej dielne pri príležitosti Dňa narcisov „Nech kvitnú kvety nádeje“, výstavy Humenský výtvarný salón,  Kvety krvi a Deň jablka.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 21.10.2022 o 15:00 hod. vo Výmenníku Štítova 3 v Košiciach.

Výstava potrvá od 21.10.2022 do 3.11.2022 a návštevníci si ju môžu pozrieť vždy v utorok, stredu a vo štvrtok od 15:00 – 18:00 hod.

Kontakt:

Anna Šimkuličová

annasimhe@gmail.com   0915 300 671

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore