Tlačové správy

Divadelný Trebišov

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v dňoch 20.4.2023 a 21.4.2023 v poradí už  25. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých a amatérskeho divadla dospelých s názvom XXV. Divadelný Trebišov. Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja, ktorá prebehne v priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

Toto podujatie je koncipované ako postupová súťažná prehliadka, z ktorej víťazi postupujú na celoštátnu súťažnú prehliadku Belopotockého Mikuláš 2023 – Liptovský Mikuláš a FEDIM 2023 – Tisovec. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava, ktoré je i hlavným finančným partnerom. Spoluorganizátorom podujatia je aj mesto Trebišov.

Prehliadky sa zúčastní šesť ochotníckych divadelných súborov z Trebišova, Michaloviec, Košíc a Spišskej Novej Vsi, ktoré budú zaradené do prúdov súčasného i tradičného divadla. Hodnotenie bude mať na starosti odborná porota v zložení: Mgr. Alžbeta Verešpejová  PhD.,  Mgr. art. Michal Jasaň, PhDr. Miron Pukan, PhD.

Súčasťou podujatia bude i výstava Festival festivalov – vetva slovenského ochotníckeho divadla, na ktorú bude tematicky viazaná prednáška pod vedením MgA. Jakuba Molnára. Sprievodnou aktivitou týchto dvoch dní bude v dopoludňajších hodinách prehliadka mauzólea grófa Júliusa Andrássyho s odborným výkladom.

Kontaktná osoba:

Bc. Zuzana Pavlová

zuzana.bodnarova@muzeumtv.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore