Tlačové správy

Študentská právna poradňa je späť a prijíma nových klientov

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s mestom Košice opätovne otvára Študentskú právnu poradňu pre obyvateľov mesta Košice. Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú Košičania možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému.

Analýzu pre objednaných klientov vypracujú študentky a študenti práva pod dohľadom skúsených advokátov. Súčasťou právnej analýzy pre klienta je právny rozbor prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia. Činnosť Študentskej právnej poradne sa uskutočňuje v právnych oblastiach: občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, správne právo a daňové právo.  Z činnosti Študentskej právnej poradne je vylúčené vypracovanie právnej analýzy v oblasti trestného práva.

Záujemcovia o právnu analýzu v Študentskej právnej poradni sa objednávajú na stretnutie vopred, a to telefonicky na +421 55 6419 385 prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu na Magistráte mesta Košice alebo priamo u koordinátorky poradne na adrese dominika.beckova@upjs.sk. Objednávanie klientov prebieha od 18. septembra do 30. novembra 2023 alebo do naplnenia kapacity poradne. Stretnutia študentov práva s klientmi prebieha v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na Kováčskej 30  v Košiciach. Klientom v študentskej právnej poradni sa môže stať každý obyvateľ mesta Košice, ktorý sa nachádza v situácii, v ktorej potrebuje pomoc s riešením svojho právneho problému. Klienti by mali poskytovať úplné a pravdivé informácie o svojom právnom probléme alebo situácii, jasne formulovať otázky alebo problémy, ktoré by mali byť predmetom právnej analýzy.

„Študentská právna poradňa je súčasťou klinického vzdelávania a jej realizáciu zabezpečuje Pracovisko právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ. Hlavnou myšlienkou Študentskej právnej poradne je spojenie praktického vzdelávania študentov a študentiek práva s pomocou osobám, ktoré majú právny problém. Prostredníctvom práce na reálnych prípadoch klientov získajú študenti cenné praktické skúsenosti a bližšiu predstavu o výkone právnického povolania,“ vysvetlila prínos pre študentov JUDr. Bc. Dominika Marčoková Becková, PhD., koordinátorka poradne za Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550

Mob.: +421 905 385 911

Web: Študentská právna poradňa

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore