Tlačové správy

UVLF otvorí dvere do posluchární, ale aj do centra klinických zručností, stajní, laboratórií či medzi psy a plazy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizuje vo štvrtok 18. januára 2023 od 9:30 do 14:00 hod. deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium, ale aj nerozhodnutí zvedaví stredoškoláci, ich učitelia, kariérni poradcovia i rodičia majú príležitosť prezrieť si jednotlivé pracoviská i areál univerzity.

Mladí ľudia sa od odborníkov dozvedia informácie o parazitárnych chorobách ľudí a zvierat, mikrobiologickej a imunologickej diagnostike patogénov. Uvidia kliniku malých zvierat v Univerzitnej veterinárnej nemocnici i centrum klinických zručností, kde budúci veterinári získavajú prvé zručnosti s ošetrovaním zvierat. Prezrú si aj trvalé preparáty a modely v anatómii. Priestor dostane aj biochémia, ktorá je medicínou zajtrajška, či chémia, bez ktorej sa nezaobídu študenti farmácie. Návštevníci si vyskúšajú prípravu silíc, izoláciu kofeínu, spoznajú liečivé rastliny, vyrobia si želatínové kapsuly a čapíky, spoznajú základy lekárenskej starostlivosti. Špecialisti zo študijného programu hygiena potravín ponúknu okrem iného aj ochutnávku mliečnych výrobkov, prezentáciu kávy, korení a čokolády, ale predvedú aj výrobu spišských párkov.

Keďže UVLF je známa maximálnou mierou práce so živými zvieratami, záujemcovia o štúdium si budú môcť prezrieť ustajňovacie priestory veľkých zvierat, no uvidia aj ukážky športovej a záchranárskej kynológie, obedience, dogdancingu, ale aj canisterapie či práce s dravcami. Predstaví sa aj klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov, milovníci mačiek sa dozvedia, ako zaobchádzať s rôznymi typmi týchto štvornohých miláčikov. Určite zaujme aj expozícia plazov, jašteríc a rýb.

Záujemcovia o štúdium budú môcť získať všetky dôležité informácie o študijných programoch, organizácii štúdia, živote študentov aj pestrých možnostiach mimoškolských aktivít. Dozvedia sa, čo všetko je obsahom výučby, ale aj to, aké môže byť v budúcnosti uplatnenie absolventov. Získajú aj informácie o tom, ako študenti trávia voľný čas, čo všetko môžu využívať, kde sú ubytovaní a kde sa chodia stravovať. Dozvedia sa tiež dôležité informácie o tom, kedy treba podávať prihlášku, čo má obsahovať, kto musí robiť prijímacie pohovory a kto nie, čo je ich obsahom, ako si doplniť potrebné vedomosti.

V akademickom roku 2024/25 otvorí UVLF tieto študijné programy: všeobecné veterinárske lekárstvo; hygiena potravín; farmácia; kynológia; veterinárna sestra; vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii; bezpečnosť krmív a potravín; trh a kvalita potravín; pohoda a ochrana zvierat.

Veterinárske a farmaceutické vedy sa na UVLF študujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, doktorskom a magisterskom, i doktorandskom. UVLF navštevuje v tomto akademickom roku 2300 študentov, jednu štvrtinu tvoria mladí ľudia študujúci v anglickom jazyku. Silnou stránkou univerzity je vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, v účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Prax získavajú študenti v Centre klinických zručností a vo vlastnej Univerzitnej veterinárnej nemocnici a Univerzitnej lekárni. Škola má vlastné študentské domovy, bohatá je aj ponuka záujmových klubov a športových oddielov.

Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
+421 917 869 914
 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore