Tlačové správy

Inscenácia Čakanie na Godota na javisku prešovského DAD má byť neobyčajná

Každá divadelná kultúra mala by mať svoj výklad takého diela, akým je text Čakanie na Godota od Samuela Becketta. S týmto predsavzatím „povinnej jazdy“ sa chopil réžie inscenácie na jeho podklade v Divadle Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove, hrajúcom po rusínsky, hosťujúci Rastislav Ballek (nar. 1971). Hovoril o tom na stredajšej tlačovej besede v sídle DAD. Činoherný kolektív chystá premiéru predstavenia na piatok 16. februára.

S nápadom uviesť tento – podľa R. Balleka, zároveň dramaturga inscenácie – jeden z najdôležitejších titulov dramatickej spisby 20. storočia, v ktorom S. Beckett nanovo objavil divadlo, vyložil ho ako médium, ktoré je dostupné všetkým a budujúce na vzťahu medzi hercom a postavou, prišiel sám režisér. R. Ballek za roky 2001 až 2008 režíroval na javisku DAD dovedna osem predstavení. „Vrátil som sa, tento súbor poznám, a tak vo vzťahu k nemu panuje u mňa mierny sentiment,“ poznamenal.  Riaditeľ DAD Marián Marko doplnil, že s R. Ballekom chceli už aj skôr spolupracovať. „Hľadali sme možnosti a podarilo sa nájsť voľné okno v režisérovom kalendári. Zvykáme si na to, že je ťažké odchytiť dobrých režisérov,“ povedal.

„Beckettova hra je výbornou príležitosťou ilustrovať spomínaný vzťah medzi hercom a postavou na príklade Vasiľa Rusiňáka a Jozefa Tkáča. Táto súvislosť tu existuje, preto podľa mňa pôjde o neobyčajnú inscenáciu, neobyčajné okolnosti jej vzniku,“ dodal R. Ballek. Inscenácia v DAD nie je pokus nejak vylepšovať Becketta. Hra má podľa režiséra toľko významových rovín, toľko divadelných rébusov, že to budí „iba“ údiv nad autorovou schopnosťou ich takto predostrieť. Text pôvodiny vyšiel v roku 1952 pod názvom En attendant Godot a jej autor írsky spisovateľ a autor o. i. absurdných drám S. Beckett (1906 – 1989) sa stal laureátom Nobelovej ceny za literatúru za rok 1969. M. Marko k tomu dodal, že autorské práva neboli pre DAD také drahé, aby sa nedali finančne zvládnuť.

Umelecká šéfka súboru Ľudmila Lukačíková na margo predstavenia uviedla, že V. Rusiňák (ako Vladimír) a J. Tkáč (ako Estragon) dostali v týchto krásnych hereckých príležitostiach nádherný darček k životným jubileám. „Želám im, aby na rozdiel od Godota, ktorého sa v hre nedočkajú, prišiel k nim obom vďačný divák,“ podčiarkla.

Ďalšími účinkujúcimi v inscenácii sú Jozef Pantlikáš, Jevgenij Libezňuk a Zdenka Kvasková.

Scéna a kostýmy sú dielom hosťujúcej Katarína Holkovej, stálej Ballekovej spolupracovníčky. „Poprosil som ju, aby kulisy boli tak urobené, aby sa zmestili do každého prostredia, v ktorom na zájazdoch hráme, čo mimochodom praktizujeme pri každej novej hre v našom repertoári,“ poznamenal M. Marko a s úsmevom dodal na základe vlastnej skúsenosti – aby mohli hrať i v jeho rodnej obci Palota v okrese Medzilaborce, i vo Viedni.

DAD ako jediné profesionálne divadlo na Slovensku hrá predstavenia v rusínskom jazyku. Inscenácia je prvá premiéra v kalendárnom roku 2024 a má originálny názov Чеканя на Ґодота (autorom prekladu do rusínčiny je Valerij Kupka za asistencie „kanonickej prekladateľky Becketta na Slovensku“ Eleny Flaškovej). Je v 78. sezóne (vrátane tých, ktoré divadlo absolvovalo pod názvom Ukrajinské národné divadlo – UND v Prešove) v poradí 397. premiérou. Na jej realizáciu DAD dostalo dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR, od komisie pre rusínsku kultúru.

Jozef Jurčišin, kontakt 0905 328 633

Hlavní protagonisti v inscenácii Čakanie na Godota – Vasiľ Rusiňák (vľavo) a Jozef Tkáč.

Scénický výjav z inscenácie Čakanie na Godota (zľava): Jozef Tkáč, Jevgenij Libezňuk a Vasiľ Rusiňák.

Foto: Archív DAD / Branislav Štefánik

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore