Tlačové správy

Chránením prírody chránime i seba

Tohtoročný Medzinárodný deň Zeme 22. apríla 2013 si zvolilo OZ Roma Veľké Dravce ako symbolický dátum pre slávnostné vyvrcholenie svojho environmentálne zameraného projektu „Chránením prírody chránime i seba“. Deti spolu s dobrovoľníkmi z obce vysadili deväť čerešní v areáli základnej školy. Organizátori pripravili pre deti aj tematické hry a súťaže, počas ktorých sa zabavili a hravou formou sa dozvedeli zaujímavé veci o separácii odpadu.

Slávnostné stretnutie bolo záverečným podujatím, ktorému predchádzalo čistenie obce a miestneho potoka. Deti a dobrovoľníci vyzbierali 54 vriec s odpadom. Miestny odborník pán Viliam Szalai pre deti pripravil dva vzdelávacie workshopy, počas ktorých si každé dieťa vysadilo do svojho črepníka pažítku a naučilo sa mnoho zaujímavého o ochrane prírody.   

Výsledkom vzdelávacej aktivity pre deti a mládež z obce Veľké Dravce je čistejšia obec, deväť novovysadených ovocných stromčekov, zasadené bylinky, zorganizované dva vzdelávacie workshopy a tri stretnutia spojené s čistením obce. Deti sa tešia na čerešne, ale kým stromčeky prinesú prvé plody, budú sa o ne dobre starať. Vznikli aj nové kamarátstva medzi rómskymi deťmi a ich slovenskými, či maďarskými rovesníkmi.

Do projektu sa zapojilo 42 detí vo veku 6 až 18 rokov, 12 dospelých dobrovoľníkov, Základná škola Veľké Dravce, poslanci miestneho zastupiteľstva a starostka obce Veľké Dravce a miestne firmy Agro CS Slovakia a Alkat s.r.o.

Iniciatíva a myšlienka projektu vyšla priamo od miestnych ľudí, ktorí v danej komunite žijú a záleží im na jej rozvoji. Zástupcovia OZ Roma Veľké Dravce (podobne ako ďalšie štyri slovenské neziskové organizácie) sa zapojili do programu RomaNet a zúčastňujú sa na odborných školeniach z oblasti projektového manažmentu a cezhraničných výmenných návštev v Maďarsku. Všetky organizácie v rámci svojich iniciatív spolupracujú s miestnymi samosprávami, školami, terénnymi pracovníkmi a vo veľkej miere podporujú participáciu svojich susedov, obyvateľov danej komunity. Aktivizácia miestnych komunít je jedným z najdôležitejších cieľov programu RomaNet.

 Projekt RomaNet koordinuje na slovenskej strane Občianske združenie ETP Slovensko, hlavný maďarský partner je Karpatská nadácia Maďarsko. Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (HU-SK Cross-Border Cooperation Program, www.husk-cbc.eu) prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie.

 Viac informácií poskytne programová koordinátorka Lenka Czikková, czikkova@ke.etp.sk, 0917 179 635

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore