Tlačové správy

Spišský Jeruzalem s Milanom Sládkom, živou krížovou cestou, koncertmi i výstavami

Spišský Jeruzalem je jedno z 13 kľúčových podujatí dlhodobého programu Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktoré v roku 2013 pripravuje Košický samosprávny kraj a jeho partneri na rôznych miestach regiónu. Od 16. do 19. mája 2013 bude v Spišskej Kapitule a jej blízkom okolí množstvo podujatí, ktoré pripomenú miesto a udalosti viažuce sa k posledným dňom Spasiteľa pred ukrižovaním. V bohatom kultúrno-duchovnom programe budú účinkovať kolektívy i jednotlivci, umelci rôznych žánrov, ale aj amatéri a samotní návštevníci.

SJ_sk_02

„Program Spišský Jeruzalem 2013 je postavený ako duchovno-kultúrny program, predstavíme v ňom diela umelcov rôznych žánrov. Počas štyroch dní sa v Spišskom Podhradí, v Spišskej Kapitule, na Pažici, uskutočnia podujatia s náboženskou tematikou Veľkonočného Trojdnia v podobe kultúrneho projektu. V dielach umelcov budú rezonovať všeľudské problémy – zrada, bolesť, radosť, oslávenie. Pozvaní sú aj odborníci – historici, krajinári, aby priblížili genius loci tohto nádherného miesta. V programe bude meditácia, živá krížová cesta, spev, hudba, divadlo, film, výstavy, interaktívne podujatia, tvorivé dielne,“ hovorí Ľubica Dojčárová z odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK.

V bohatom štvordňovom programe uvedie svoje jedinečné predstavenie Krížová cesta svetoznámy mím Milan Sládek, Štátna filharmónia Košice ponúkne Dvořákove Biblické piesne. V podaní Poddukelského umeleckého ľudového súboru Prešov uvidia diváci predstavenie Kolíska a kríž, v záverečnom ekumenickom koncerte TE DEUM vystúpia spevácke zbory bohoslovcov. Každý deň budú pripravené terénne exkurzie, prehliadka národných prírodných a kultúrnych pamiatok a travertínových kôp v okolí Spišského Podhradia. Záujemcov osloví odborný výklad Vladimíra Olejníka Spišský Jeruzalem – unikát, či Živá krížová cesta v réžii Petra Gombitu pred katedrálou Sv. Martina i priamo na Pažici a Sivej brade. Množstvo výstav výtvarných diel doplnia tvorivé dielne pre deti i dospelých a hudobné koncerty.

Na príprave a realizácii programu spolupracovali Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, Mesto Spišské Podhradie, Spišské osvetové stredisko, Spišská knižnica, Múzeum Spiša, Galéria umelcov Spiša, Spišské divadlo, Mestské kultúrne stredisko a Centrum voľného času Spišské Podhradie, Škola úžitkového výtvarníctva a Konzervatórium Košice, Podtatranské osvetové stredisko Poprad, Európsky dom a hotel Kapitula v Spišskej Kapitule, Dom pôvodných remesiel a DABAR Spišské Podhradie, Slovenská agentúra pre cestovný ruch a ďalší.

„Veríme, že na Spiši vznikne tradícia, ktorá podporí myšlienku smerovania tohto priestoru k celoročne podporovanej a rozvíjanej náboženskej turistike. Tento segment cestovného ruchu má vo svete rastúci trend a aj u nás má veľa priaznivcov, veď vychádza z tradícií pútí na miesta spojené s duchovnom. Myšlienka Spišského Jeruzalemu sa vyvíja komplexne. Príbeh, miesto i akcia idú ruka v ruke a na spolupráci pri napĺňaní myšlienky sa vzácne podieľa viacero subjektov – Košický a Prešovský samosprávny kraj a ich kultúrne inštitúcie, mesto Spišské Podhradie, Spišské biskupstvo a ďalšie subjekty. Urbanisticko-architektonická štúdia Spišského Jeruzalemu dala základ celému projektu. Bude na všetkých miestnych aktéroch, ako dokážu myšlienku živiť a rozvíjať ďalej na prospech celého regiónu,“ hovorí vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu KSK Jana Kovácsová.

Medzi železničnou stanicou Spišské Vlachy a Spišským Podhradím bude v dňoch 18. a 19. mája 2013 fungovať autobusová doprava od  vybraných vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.  Dopravu zabezpečí eurobus, a.s. Pri preprave bude platiť tarifa dopravcu vrátane zliav. Terra Incognita – program Košického samosprávneho kraja a Klub historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach pozývaj aj na historickú jazdu motorovým rušňom „Magda“ M 131.112 5 v nedeľu 19. mája. Motorový rušeň Magda pôjde po trase Košice – Kysak – Margecany – Spišské Vlachy – Spišské Podhradie a späť. Odchod zo železničnej stanice v Košiciach 7:45, príchod do Košíc o 20:05. Počet miest v historickom vlaku je obmedzený, lístky si treba vopred rezervovať. Rezervácie výlučne na adrese: khkv@khkv. sk.

Presný program na www.vucke.sk a na www.terraincognita.sk.

Čo je Spišský Jeruzalem

V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica skúmali v roku 2002 odborníci zo Slovenskej agentúry životného prostredia krajinný ráz regiónu. Objavili pri tom unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Objav potvrdili historici a archeológovia – kaplnky a ďalšie stavby tvoria symbolický Jeruzalem, takmer v mierke jedna k jednej. Veriacim v časoch, keď boli púte do Svätej zeme kvôli vojne s Turkami problematické, mali umožniť čo najvernejšie prežiť krížovú cestu. O jej výstavbu sa zaslúžili jezuiti, ktorí svoj zámer vybudovať kópiu „Calvario Jerusalem“ realizovali pravdepodobne v rokoch 1666 – 1675. Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovensku nenachádza.

KSK sa v rámci programu Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktorý je súčasťou projektu EHMK Košice 2013, rozhodol tento unikátny priestor oživiť. Keďže územie historického Spiša dnes leží v dvoch krajoch, spolupráca susedných regionálnych samospráv bola nevyhnutná. „Chceme využiť regionálnu zaujímavosť na rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva. Vybudovať trvalé kultúrne aktivity a pomôcť tak tunajšiemu turizmu, ktorý je na Spiši významným odvetvím hospodárstva,“ povedal predseda KSK Zdenko Trebuľa. Cieľom projektu je oživiť historickú Gotickú cestu a podporiť rozvoj cestovného ruchu a súvisiacich aktivít. Pažica je výnimočná polohou. Je blízko Spišského hradu, v susedstve travertínového územia európskeho významu, na spišsko-gemerskej vetve Gotickej cesty. Má potenciál stať sa vyhľadávaným bodom na mape náboženskej turistiky, ktorá sa rýchlo rozvíja.

Spišský Jeruzalem má podrobnú Urbanisticko-architektonickú štúdiu religióznej krajiny. Vypracoval ju ateliér ARLAND s.r.o. Spišská Nová Ves. Riešené územie zahŕňa časť Spišskej Kapituly, lokalitu Pažica a areál Sivej Brady v katastri Spišského Podhradia a areál Rybníky (Getsemanské záhrady) v katastri obce Jablonov. Tak, ako sú rozmiestnené objekty v Jeruzaleme, taká je poloha religióznych objektov na Spiši. Určite to nie je náhoda, ale zámer niekdajších tvorcov. Ide o kaplnky sv. Rozálie, sv. Františka Xaverského i samotný dóm sv. Martina, pútnická kaplnka sv. Kríža na Sivej Brade zjavne pripomína Golgotu. Všetky objekty symbolizujú najdôležitejšie miesta Kristových zastavení a jeho pôsobenia. Jedna z lokalít, inšpirovaná Getsemanskými záhradami, už zanikla. Bola však zistená archívnym prieskumom – v južnom cípe katastra Jablonova sa nachádza záhrada pri rybníku. Pažica je obklopená Božími mukami, ktoré polohou symbolizujú bašty historického Jeruzalema. Tunajší travertín tvorcovia dokonale využili, podarilo sa im vytvoriť optickú predstavu kamenných múrov – hradieb. V 19. storočí tento zámer ešte zvýraznili, keď vysadili borovicu čiernu, ktorí pripomína céder. Aj teplá klíma Pažice evokuje prírodu Palestíny a Izraela.

Bod na mape náboženskej turistiky

Spišský Jeruzalem je vymodlené miesto, bod na mape náboženskej turistiky. Podobná symbolická krajina Kalwaria Zebrzydowska neďaleko Krakova je jedným z najnavštevovanejších pútnických miest v celom Poľsku. Je považovaná za jedno z najzaujímavejších a najpôsobivejších architektonických diel majstrovsky zasadených do krajiny, a preto bola v roku 1999 zaradená na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pravdepodobne sa ňou inšpirovali aj spišskí tvorcovia.

„Tento objav nie je náhoda, ale výsledok krajinárskeho výskumu. Pri štúdiu charakteristického vzhľadu krajiny pre zápis Spišského hradu do zoznamu UNESCO sa objavilo podozrenie, keď sme preniesli namerané vzdialenosti do mapy skutočného Jeruzalemu,“ hovorí krajinár docent Peter Jančura. „Vedeckými metódami sa potvrdilo, že nejde o fikciu. Tunajšia krajina má hlboké symbolické roviny. Našim predkom sa pravdepodobne zámer nepodarilo dokončiť. Ostal len v náznakoch, ale práve to je zmysel symbolu.“

„Pochádzam z tohto kraja, no nikdy som ho takto nevnímal,“ priznáva architekt Ján Pastiran. „Začali sme opatrne, nedalo sa vymýšľať bez poznania súvislostí. Roky to bolo drancované územie, ťažko sa získavali dokumenty. Bola to pre nás hádanka. Každý deň sme sa tešili, akú novú odpoveď nájdeme. Vyprovokovali sme veľa ďalších odborníkov. Niečo sme poznali, niečo tvrdili a tešili sa, čo sa ešte nájde. Veď toto bolo územie, kde sa začala šíriť viera a vzdelanosť severovýchodu Slovenska.“

Myšlienku Spišského Jeruzalemu rozvíjal aj známy historik docent Ivan Chalupecký a ďalší odborníci. „Museli sme vedecky vyšetriť každý jeden dôvod. Mnohé pramene boli poškodené, historickým zvykom bolo, že pamiatky sa ničili. Vo vojnách, povstaniach, aj cez komunistické obdobie. Chýbali písomné pramene. Bolo treba študovať všade. Z neznámej krajiny sa stala Krajina hovoriaca,“ spomína vedúci archivár Biskupského úradu Spišskej diecézy Vladimír Olejník.

„Je to vymodlené miesto,“ dodáva architekt Ján Pastiran. „Stačí si sadnúť a dívať sa do pokojnej krajiny. Nechceme z tohto miesta urobiť masový projekt s kolotočmi. Chceme presný opak, akúsi reklamu na ticho. Miesto, kde môže človek prísť hľadať seba. Pozrieť sa na svet z inej strany. Je tu dostatok stavebného fondu, aby sme nevytvárali nič nové. Chceme dostať do života to, čo tu je. Ľudia sú unavení mestom, prácou. Stačí im prísť si len tak oddýchnuť. Na okolí je dosť ďalších historických i prírodných zaujímavostí, ktoré môžu doplniť ich program. Očakávame, že tých, ktorí prídu, sa dotkne práve toto pokojné prostredie.“

Tak, ako sú rozmiestnené objekty v Jeruzaleme, taká je poloha religióznych objektov na Spiši: kaplnky sv. Rozálie, sv. Františka Xaverského i samotný dóm sv. Martina, pútnická kaplnka sv. Kríža na Sivej Brade zjavne pripomína Golgotu. Všetky objekty symbolizujú najdôležitejšie miesta Kristových zastavení a jeho pôsobenia. Pažica je obklopená Božími mukami, ktoré polohou symbolizujú bašty historického Jeruzalema. Tunajším travertínom vytvorili optickú predstavu kamenných múrov – hradieb. V 19. storočí tento zámer ešte zvýraznili, keď vysadili borovicu čiernu, ktorí pripomína céder. Aj teplá klíma Pažice evokuje prírodu Palestíny a Izraela.

Zuzana Bobriková
hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja
Úrad Košického samosprávneho kraja
Tel.:           055 72 68 128     
Mobil:       0918 766 001
E-mail:   zuzana.bobrikova@vucke.sk
www.vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore