Tlačové správy

Zdravé deti, zdravé Košice

Naďalej platí staré známe, že v zdravom tele zdravý duch. Ibaže pri našej najmladšej generácii viac ako pohyb dominuje vysedávanie pri počítači a hra s mobilom než v telocvični, bazéne či v lese,“ skonštatoval známy športový lekár, traumatológ so 44-ročnou praxou MUDr. Miloslav Klíma z Košíc. Vystúpil na odbornom podujatí pre širokú verejnosť „Zdravé deti, zdravé Košice“, ktoré dnes (22.8.) premiérovo zorganizovala  Súkromná športová materská škola na Alejovej ulici 2 v Košiciach (vo Všešportovom areáli).

MUDr. Klíma i detská psychiatrička MUDr. Terézia Rosenbergerová prítomným rodičom malých detí i budúcim rodičom na každodenných poznatkoch zo svoje praxe zhodne potvrdili, že dieťa je predovšetkým v útlom veku nepopísaná kniha, nie je dobré mu všetko dovoliť a hovoriť „ty môžeš všetko, ty nič nemusíš“. Druhá skupina rodičov má zase prehnané očakávania a v pomaly v trojročnom chlapcovi vidí majstra sveta v tenise, či futbale. „Do šiestich rokov treba deti viesť k všestrannosti bez vidiny zlatých medailí,“ tvrdil známy reprezentačný športový lekár, úrazový chirurg.

Možnosť venovať sa rôznym druhom športu, podľa záujmu aj každý deň inému: plávaniu, gymnastike, loptovým hrám, bicyklovaniu, golfu, skákaniu na trampolíne, lezeniu po lezeckej stene, pohybu na detských multifunkčných rebrinách a detských fitness strojoch, poskytne práve naše nové predškolské zariadenie, ktoré je ojedinelé v Košiciach, ba dokonca aj v rámci Slovenska,“ informuje Mgr. Jana Nimcová, konateľka Súkromnej športovej materskej školy, s.r.o. „Objekt je vybavený bazénom (s bezchlórovou úpravou vody), ktorý spĺňa najmodernejšie prísne kritéria úpravy vody obzvlášť vhodné pre novorodencov, deti v predškolskom veku a tehotné ženy. Dezinfekcia vody je zabezpečená dvoma spôsobmi – UV žiarením a ozonizáciou. Ide o najúčinnejší spôsob hubenia vírusov a baktérií vo vode. Infrasoľná sauna s odpočívarňou pri bazéne poslúži na posilnenie imunitného systému prostredníctvom saunovania v kombinácii s inhaláciou morskej soli. Krytá exteriérová herňa zabezpečí možnosť pobytu dieťaťa v exteriéri, aj v prípade nepriaznivého počasia. Špeciálne podlahoviny Tarkett sports, ktoré sú použité vo všetkých našich priestoroch, zaručujú vhodné podmienky na športovanie aj pre alergikov. Sú nárazuvzdorné, teplé, nehlučné, ekologické a nezaťažujú detský pohybový aparát.“

Pri športovaní detí sa pestuje a rozvíja v deťoch cieľavedomosť, súťaživosť, schopnosť prekonávať prekážky, vytvárajú sa sociálne kontakty. „Samozrejme, treba rátať s úrazom, to športovanie a detská neposednosť prináša so sebou,“ tvrdil traumatológ. Kolektív špecializovaného predškolského zariadenia sa vopred pripravil aj na takúto možnosť a spolu absolvovali 8-hodinový kurz prvej predlekárskej pomoci. „Táto materská škola tým bola ako jediná zaradená do projektu Bezpečná škola a všetci jej pracovníci – zamestnanci absolvovali kurz prvej pomoci,“ informoval Bc. Miroslav Nagy, diplomovaný záchranár, hlavný tréner Falck Academy, s.r.o. Vyzdvihol, že preventívnym krokom vedenia predškolského zariadenia bolo aj zakúpenie automatického externého fibrilátora, ktorým Súkromná materská škola disponuje ako jediná v Košiciach.

Ďalšími oblasťami, na ktorú sa budú v Súkromnej športovej materskej škole osobitne zameriavať, sú environmentálna výchova a denná výučba anglického jazyka. Priamo v areáli škôlky sa nachádza bylinková a kvetinová záhrada (každé dieťa bude mať svoj záhon na experimentovanie s hlinou, pestovanie a polievanie rastlín).  Náučný mini turistický chodník je zasa určený na výučbu orientácie v lese a v priestore.  Nezabudnú ani na separovanie odpadu a chcú sa stať Škôlkou ježka Separka, projektu Nadácie KOSIT.

Dieťa sa často inak správa doma, inak v kolektive bez prítomnosti rodičov. Zaujímavosťou je, že v každej miestnosti sú nainštalované kamery, cez ktoré môže rodič sledovať svoje dieťa počas dňa vo vyhradenom čase.

Súkromná športová materská škola na Alejovej ulici v Košiciach, ktorá do konca augusta má dni otvorených dverí pre širokú verejnosť a bude slávnostne otvorená 2. septembra, ponúka komplexný výchovno-vzdelávací program tvorený samostatne pre každú vekovú skupinu detí zvlášť pod názvom „Pohybom krok za krokom preskáčeme celým rokom“. Je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 určeným  pre materské školy, vydaným Ministerstvom školstva SR. V organizovaní odborných diskusií so špecialistami chce SŠMŠ priebežne pokračovať počas celého školského roka.

Ďalšie informácie, prípadne dohodnutie návštevy: Mgr. Jana Nimcová,  0907 759 254 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore